DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 87     <-- 87 -->        PDF

va
u Budimpešti. U svom izlaganju inž.


D. Gorički iznosi da bi rad Društva trebalo
uskladiti s potrebama operative; da
se aktivnost Društva mora ispoljiti i na
uzdizanju kadrova, razmatranju odnosa
šumarstva i drvne industrije i niza pitanja
koja su zanimljiva za ove dvije grane.
Zahvaljujući se na časti što je proglašen
počasnim članom Društva Vinkovci,
inž. D. Tonković nadovezuje: »Mi produžujemo
već dugu tradiciju ovog Društva.
Naše šumarstvo uživa velik ugled i
mi ga moramo očuvati. Pred nama je i
proslava 100-te obljetnice Brodske imovne
općine koja će zahtjevati opsežan rad
i dosta angažiranja. Predlaže da Društvo
zatraži od temeljnih organizacija osiguravanje
prostorija za Društvo, arhivu i rad,
a članove za sakupljanje povijesnog materijala.


Inž. J. Filipović, DIK »Spačva« ističe
da se u ovom području razvijala i drvna
industrija i da će ove godine slaviti 15.
godišnjicu.


Skupština zatim daje razrješnicu starom
U. O. i na prijedlog kandidacione
komisije prihvaća novi U. O. u sastavu:
Đ. Babogredac (predsjednik), A. Nedić,


S. šarčević. S. Horvafcinović, F. Filipović,
S. Tuškan, S. Pavlović, D. Krvavica,
M. Sučić, F. Hrastović i Nadzorni odbor
u sastavu: S. Srnić i F. Blazeoky.
Materijali iz izvještaja i prijedlozi iz
diskusije ušli su u zaključke Skupštine, a
izraženi u pet točaka.


B.
B.
GODIŠNJA SKUPŠTINA
DIT-a SPLIT, SEKCIJA ŠUMARA


Skupština sekcije šumara Društva inženjera
i tehničara Split održana je dana


10. studenog 1971. godine. Predsjednik
sekcije ing. H. Budimir zamolio je ing.
D. Jedlovskog. jednog od najstarijih i
najaktivnijih članova DIT-a Split, da rukovodi
radom Skupštine što je iednosilasno
prihvaćeno. Nakon toga je Skupština
započela radom sa slijedećim dnevnim
redom:
1.
članstvo DIT-a Split;
2.
Problemi struke;
3.
Izbor novog i razrješenje dosadašnjeg
Odbora sekcije;
4.
Razno.
Nakon diskusije po prvo j točci
dnevnog reda, ustanovljeno je da u gradu
Splitu postoji veći broj inženjera i tehničara
šumarstva koji nisu obaviješteni o
održavanju Skupštine jer mnogi rade van
struke. Na području grada Splita radi oko
35 inženjera i tehničara. Zaključeno je
da se pronađe mogućnost obavještavanja
kolega, utvrde njihove adrese ili radna
mjesta i da ih se uključi u članstvo i rad
sekcije.


Drug a točka dnevnog reda »Problemi
struke« bila je predmet žive diskusije u
kojoj su učestvovali svi prisutni članovi.
Na temelju ove diskusije sastavljen je
referat »Problematika šumarstva u Dalmaciji
«, kojeg iznosima u cijelosti.


Šumarstvo na području Dalmacije organizirano
je, umjesto u 4, u 11 šumskih
gospodarstava, 1 ustanovu za šumarstvo,
2 općinske referade, dok su područja
otoka Visa i Lastova bez definiranog statusa
šumarstva. Danas, dakle, djeluje u
Dalmaciji 14 šumarskih organizacija ili
općinskih referada čije se upravne površine
kreću od samo 5.619 ha (Hvar) do


118.863 ha (Zadar).
Razlozi koji su doveli do ovolike organizacione
šarolikosti i usitnjenosti šumarskih
organizacija su višestruki i međusobno
ovisni, ali su dva dominantna
i to:


a) specifičnost šumarstva i prilika Dal


macije;


b) nedovoljna financijska baza šumar


stva.


Bez obzira na nepovoljnu strukturu površina
kojima raspolaže šumarstvo, treba
im pridavati odgovarajuću pažnju i
važnost jer one čine 68% ukupne površine
Dalmacije. Logično je da ovako velikom
površinom treba dobro gospodariti,
koristiti je na najracionalniji način i predati
je budućim generacijama u daleko
boljem stanju, nego li je ona sada. Čovjek
i privreda ove regije za nju su životno
zainteresirani. Upravo iz ove nrostranosti
i devastiranosti proizlazi težina
problema šumarstva za ovo područje. Šume
vrše ovdje određenu ulogu s kojom
je "pored šumarstva, posredno ili neposredno,
vezan i čitav niz drugih djelatnosti.
To su u prvom redu turizam i stočarstvo,
specifično baš za ovo područje, a
k tome ioš i posebno naglašena zaštitna
uloga šume.


Osnovni šumski proizvod u klasičnom
šumarstvu — drvo, zbog degradiranosti
šuma ne može biti baza za postojanje i


83