DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 86     <-- 86 -->        PDF

društva, njihovoj podršci i razumijevanju,
može se reći da je rad sekoije bio plodan.


Javno se zahvaljuje Tamburaški zbor
za brigu i podršku drugovima koji upravo
bdiju nad ovom družinom, a to su:


Tonković inž. D., Račan V., Tuškan inž.
S., Koščević inž. Z., Nedić inž. A. Srnić
inž. S. Šarčević inž. S.. Bašić inž. Z.. Lucarić
inž. T., Rubić inž. G., Delibašić B.,
te drugovima iz DIK-a »Spačva: Babogredac
inž. D. i Blažecki inž. F.


Posebno se zahvaljujemo direktoru Š.


G. »Hrast« Horvatinović inž. Slavku što
je, pored svih redovnih briga, uviiek našao
mogućnosti da pomogne radu sekcije.
III. ZAKLJUČAK
Moramo posebno istaknuti podršku
mjerodavnih organa poduzeća koju smo
imali kroz cijelo vrijeme rada. Svaki naš
zahtjev bio ie udovoljen, bilo da se radilo
o oslobođenju od rada naših članova pri
sjednicama, sastancima ili ekskurzijama,
bilo o materijalnoj pomoći.


Nadalje, našem su radu mnogo pridonijeli
rukovodioci poduzeća inž. S. Horvatinović
i inž. Đ. Babowr^Har. Vrvi su
uiedno i uključeni u rad Upravnog odbora
te im ovom prilikom izrazujemo posebnu
zahvalnost.


Ova i Upravni odbor, primivši dužnost
od Odbora prethodnog saziva. "Tao ie
stalno u vidu rad i rezultate irii´eg odbora.
Taj je rad našeg društva afirmirao
do te miere da ono slovi kao jedno
od najaktivnijih u Savezu šumarskih
društava Hrvatske. Mi smo nastoiali da
tai kurs nastavimo. Rezultati naši kazuju
koliko smo u tome uspjeli, a o tome će
reći i diskusija.


Izvieštai o financtiskom noslovaniu i
financijski nian za 1971. godinu podnio je
inž. S. šarčević. Financijsko stanje na
dan 31. V 1971. godine bilo je:


dinara


Ukwsni prihod 92.606.40


Ukupni rashod 80.617.05


Saldo: 11.989,35


Sredstva na žiro


računu kod SDK 11.977 0?
Gotovina u blagajni 17.33


Ukupno: U.989.35


Svi su dokumenti uredno proknjiženi,
kako primitak tako i izdatak, te su pregledno
složeni po godinama i rednim brojevima
dokumenata, pod kojima su i redom
uvedeni u knjigu blagajne.


Prije točke diskusija o izvještajima,
Skupštinu su pozdravili — dr inž. Ivo
Spaić u ime SITŠIDI Hrvatske, koji je
naglasio da: »Glas slavonskih šuma ide
i izvan granica Evrope, a što nije zasluga
samo slavonskih 5nma. nego i šumara i
šumarskih stručnjaka. Tradicija vrsnih
šumara postoji već dugo na ovom području,
a sigurno je da će ta tradicija biti
i nastavljena«. U ime Šumskog gazdinstva
Sremska Mitrovica, Skupštinu je pozdravio
inž. Stevo Plavšić, koji je istakao
da je: »Suradnja šumara Vinkovaca i
Mitrovice dugogodišnja, vrlo prisna i usko
vezana, jer su uvjeti šumskog gospodarenja
vrlo slični i ovisni. Tradiciju
treba i dalje razvijati uspješno kao i do
sada. Problemi šumarstva su svaki dan
sve veći i sve više se osjeća potreba suradnje
i uske veze nauke i prakse«.


U svojoj diskusiji inž. S. Horvatinović,
direktor šum. go^n. »Hrast« Vinkovci,
osvrće se na aktivnost odnosno neaktivnost
pojedinih Društava. Ističe da aktivnost
Društva i njegovih članova predstavlja,
također, jedan vid društvenog
upravljanja. Naglašava potrebu da se za
mnoge zaslužne i aktivne članove Sumarci-
r-cr društva zatraži i društveno priznanje
za njihov rad. Aktivnost u Društvu i
rad u poduzeću stručne su i društvene
aktivnosti koje se ne mogu promatrati
odvojeno. Nadalje, dajući obrazloženja,
predlaže: da se u Šumarsko društvo prime
kao članovi i one strukture radnika
koji su sada u članstvu DŠTPO-a; da
Društvo organizira predavanja kao što su
»Opća korist šume«, Izgradnja drvnoindustrijskih
kapaciteta na području Slavonije
«; zatim razmienu ekskurzija sa Šum.
gosp. Sremska Mitrovica, Šum. gosp. Podravska
Slatina i s inozemstvom: i da se
inž. Dragan Tonković proglasi počasnim
članom DITŠIDI-e Vinkovci.


»Oduševljen sam aktivnošću Šumarskog
društva Vinkovci. Volja za radom
ovog Društva mora biti smjernica za rad
drugih Društava. Ovaj primjer mora biti
vodilja drugima«, naglasio je inž. J. Pop
—" Šumarsko društvo Našice. Inž. S. Srnić.
šumarija Vukovar, podupire ranije
date prijedloge i napominje da bi frebalo
u sjećanje na inž. Crnadka i inž. Roginu
označiti neke spomene; nadalje, da bi
bilo korisno posjetiti Svjetsku izložbu lo