DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 78     <-- 78 -->        PDF

cftcana &tcucna litecaiuca i ca6opl6l


BOLETUS! DEL SERVICIO DE PLAGAS
FORESTALES, br. 27, 1971. donosi:


Aparisi, C: Bilješka o topolinoj
vunastoj uši Phloeomyzus passerinii Signoret
i pokusima njenog suzbijanja.


Iznose se podaci o napadu ovog insekta
na topole u Španjolskoj, karakteristike,
oštećenja, opis štetnika, biologija, biljkehraniteljice
i pokusi kemijskog suzbijanja.
Preporuča se upotreba Malathiona i
to prskanje 0,2%>-tnom vodenom otopinom
i zaprašivanje 4°/o-tnim prašivom.


Torres, J.: Značajna bolest alepskog
bora na Balearima.


Opisuju se glavne karakteristike gljive
Diplodia pinea Desm.) Kickx. u vezi sa
štetama u prirodnim sastojinama alepskog
bora na Balearima, za vrijeme duge
i intenzivne suše u drugoj polovici
prošlog desetljeća.


Espanol, F.: O nekim kornjašima
vezanim uz kukuljičare (Bostrychidae),
bjelikare (Lyctidae) i kuckare (Anobiidae).


Iznose zapažanja o pet vrsta kornjaša
koji žive zajedno sa raznim štetnicima
drva. Ovi su kornjaši novi za španjolsku
faunu, a osim toga pokazuju predatorske
instinkte prema spomenutim štetnicima
To su slijedeće vrste: Ogmoderes angusticollis
Bris. (Colydiidae), vezana uz rod
Scobicia, Lathrops sepicola Müll. (Cucujidae),
pronađena u jednoj hrastovoj šumi,
oštećenoj od požara i napadnutoj od
kukuljičara i drugih ksilofaga, Lyphia tetraphylla
Fairm. (Tenebrionidae), zapažena
u hodnicima ksilofaga Xyloperthella
picea 01. u mladom, tek osušenom stablu
smokve, i konačno Enoplium serraticorne


01. i Tarsostenus univittatus Rossi, dva
kornjaša iz familije Cleridae, predatori
na kuckarima i bjelikarima. Uz morfološki
opis, u tekstu se nalaze i crteži ovih
kornjaša.
Dafauce, C: Borba protiv štetnih
insekata u šumama mediteranskog područja.


Autor informira o aktualnoj situaciji u
pogledu borbe protiv štetnih šumskih insekata.
Izdvojeni su najvažniji insekti
prema važnosti šteta, opsegu napadnutih
površina i prisutnosti u pojedinim zemljama
Mediterana. Zaključuje sa gospodar


skim podacima o troškovima suzbijanja
i godišnjim ulaganjima u šumsko-zaštitne
radove.


R o b r e d o, F.: Laboratorijski pokusi
određivanja najdjelotvornijih insekticida
protiv soja hrastova savijača (Tortrix viridana
L., Tortricidae, Lepidoptera) otpornog
na DDT).


Za vrijeme posljednjih akcija protiv
hrastova savijača zapažen je neobično nizak
mortalitet gusjenica nakon tretiranja
DDT-jem i Lindanom, koji se nije mogao
pripisati tehničkim greškama i za koje
se kasnije ustanovilo da je posljedica
stečene otpornosti štetnika prema organoklornim
insekticidima. Na gusjenice,
otporne i neotporne prema DDT-ju, ispitano
je djelovanje preparata u prahu s
raznim organoklornim, fosfornim i karbamatnim
insekticidima. Najdjelotvornijima
su se pokazali fosforni kao i njihove
kombinacije, zatim fosforni kombinirani
s karbamatnim te karbamatni. Sevin je
djelovao najslabije na otporne sojeve, iako
je na neotpornim uzrokovao 96%-tni
mortalitet u roku od pet dana, u koncentraciji
od 7,5%. Dipterex, u koncentraciji
od 5°/o, dao je slične rezultate, dok je
Malathion uzrokovao otprilike jednaki
mortalitet rezistentnih i nerezistentnih
insekata u svim upotrebijenim koncentracijama.


Enriquez, L.: Veličina čestica insekticida
za zaprašivanje i njeno značenje za
tretiranje.


Istraživana je veličina čestica insekticidnog
praha na njegovu efikasnost, uz
konstantne ostale osobine (prividna i
stvarna specifična težina, fluidnost, vlažnost,
naboj zbog trenja, reakcija i priroda
praha). Optimalnom se veličinom
smatra ona, kod koje je efikasnost insekticida
najveća, a njegov utrošak najmanji.
S obzirom na ovu osobinu ispitivani
su razni preparati. Osim toga, iz
određenog su preparata uzeta tri uzorka
da bi se dobili razni odgovarajući spektri
distribucije čestica i tri različite srednje
veličine. Najjače je djelovanje ustanovljeno
kod praha s najmanjim česticama.
Izvedeni su zaključci s obzirom na efikasnost
prosječne veličine čestica, na gubitak
preparata prilikom aplikacije zbog
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 79     <-- 79 -->        PDF

čestica koje su manje ili veće od određenih
granica, na razliku u veličini čestica
praha upotrijebljenog pomoću zrakoplova
i terestričkih aparata te na zagađivanju
okolnog ambijenta.


Molina, J.: Modeli umjetnih gnijezda
za insektivorne ptice u boricima pokrajine
Soria.


Autor prikazuje radove Instituta za zaštitu
šuma u Madridu na zaštiti i povećanju
populacije insektivornih ptica u raznim
šumskim sastojinama postavljanjem
umjetnih gnijezda. Iznosi podatke za borove
šume (Pinus silvestris i P. pinaster)
u pokrajini Sojia, osobito s obzirom na
one ptice koje su prihvatile umjetna gnijezda
za svoje gnijezdenje, brojnost svake
od njih, vrijeme leženja jaja, period inkubacije,
uzgoj i svojstva pojedinih legala
te utjecaj raznih oblika i boja umjetnih
gnijezda uzetih u pokus.


Ledesma, L.: Bilješke o distribuciji
i oštećenju od predatora jajnih legala borova
četnjaka (Thaumatopoea pityocampa
Schiff.) na stablima korzičkog crnog bora
(Pinus laricio Poir) u doba kolosjeka i
letvika.


Autor daje podatke o razmještaju jajnih
legala borova četnjaka na iglicama
30 stabala korzičkog crnog bora koji su
svi, osim jednog, bili u dobi kolosjeka i
letvika. Legla su klasificirana prema visini,
ekspoziciji i udaljenosti od periferije
krošnje. Općeniti je zaključak da ženke
borova četnjaka za odlaganje jaja ne preferiraju
neku određenu zonu krošnje te
se može smatrati da su jajna legla raspoređena
jednolično. Dobivena je srednja
pogreška, koja nastaje zbog razlike u brojnosti
legala koja su vidljiva i dohvatljiva
sa zemlje i onih koja stvarno postoje i


također su dohvatljiva, što ima praktično
značenje za uništavanje jajnih legala u
šumi Što se tiče legala koja su oštećena
od raznih vrsta konjica (fam. Tettigonidae)
zaključuje se da su takva legla također
podjednako raspoređena na stablima.


Cađahia, D.: Matsucoccus pini
Green (Homoptera: Margarodidae). Opis
i bionomija u Španjolskoj.


Autor daje informaciju o znanstvenoj
i gospodarskoj važnosti štitastih uši iz
roda Matsucoccus u odnosu na razne
vrste borova. U Španjolskoj je M. pini
otkriven 1968. godine i do sada je nađen
na slijedećim vrstama borova: Pinus silvestris
L., P. laricio Poir i P. uncinata
Ram. te vjerojatno na hibridnim formama
potonje vrste sa P. silvestris L. U toku
jedne godine razvije dvije generacije:
jednu gamogenetsku u proljeće-ljeto, a
drugu partenogenetsku u jesen-zimu. Radi
se o fakultativnoj heterogoniji. Autor nadalje
opisuje štete koje se javljaju u
Srednjoj Evropi i na nekim manjim prostorima
u španjolskim boricima Zapažena
je parazitiranost štetnika, a od predatora
se navode ptice Parus ater L., P.
cristatus L. i Aegithalos caudatus L., koie
se obilno hrane ženkama ove štitaste uši.


Napomena. Ovo je prikaz posljednjeg
broja španjolskog časopisa za zaštitu šuma
»Plagas forestales«, koji više neće
izlaziti zbog reorganizacije izdavača —
Ministarstva poljoprivrede, Generalne direkcije
za šumarstvo, lovstvo i slatkovodno
ribarstvo. Redakcijski savjet najavio
je pokretanje jednog sličnog časopisa koji
bi tretirao istu problematiku kao i ovaj
dosadašnji.


I. Mikloš