DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 7     <-- 7 -->        PDF

9. Park oko Gradskog muzeja Samobor, u centru Samobora oko bivšeg
dvorca Ferde Livadica. Ekspozicija je sjeverozapadna, teren uglavnom ravan,
a u južnom dijelu parka nagib je 40—50°.
10. Park oko »Alnoch« dvorca nalazi se u Starogradskoj ulici br. 12, oko
500 metara, zapadno od centra Samobora. Ekspozicija južna, a nagib terena
od 10—509.
11. Park oko kurije »Podolje« u Starogradskoj ulici br. 30, zapadno od
centra Samobora, udaljen je oko 1.5 km. Ekspozicija južna, a nagib terena
od 0—30".
12. Park oko kuće arh. Bučara na staroj cesti Samobor — Bregana, u
Bistracu br. 3, sjeverno od centra Samobora udaljen oko 1.2 km. Ekspozicija
je sjeveroistočna, a nagib terena 5—10°.
13. Park »Bistrac« oko dvorca u Bistracu na staroj cesti Samobor —
Bregana. Ekspozicija je sjeveroistočna, a nagib terena 5—10»
14. Park oko šmidhenova kupališta nalazi se na novoj cesti Samobor —
Bregana. Ekspozicija je sjeveroistočna, a nagib terena od 0—20°.
15. Park u Lugu kraj Samobora uz staru cestu Samobor — Bregana,
udaljen oko 1 km od Bregane. Park se nalazi pod upravom »Specijalnog
zavoda za učenike u privredi.« Ekspozicija je sjeveroistočna, a nagib terena
od O—IO«.
16. Park uz dvorac »Hamor« (bivša vila Reizer), oko 3 km zapadno od
centra Samobora ispod sela Gradišće. Park je sada vlasništvo dr Vladimira
Borovačkog. Ekspozicija je južna, a nagib terena od 0—5°.
17. Park oko vile Gušić u Starogradskoj ulici br. 32, zapadno od centra
Samobora udaljen oko 1,5 km. Ekspozicija južna, a teren ravan.
18. Važniji vrtovi u Samoboru nalaze se u ulicama Starogradskoj (br. 2,
15, 18), Perkovčevoj (br. 17, 34, 42), Lj. Gaja (br. 24) i J. Mišića (br. 5).
Klimatski odnosi u okolišu Samobora


U ovom prikazu navedene su srednje vrijednosti meteoroloških podataka,
dobivenih na temelju mjerenja na meteorološkoj stanici Bistra c s
područja općine Samobor, kako bi u izvjesnoj mjeri mogle dati uvid u klimatske
prilike toga kraja, tj. općine Samobor. Da bi mogli uočiti klimatske
razlike između Samobora i Zagreba, uzeli smo u razmatranje i meteorološku
stanicu Zagre b — Grič . Klimatska zona prema Koppenovoj klasifikaciji
C-Toplo-umjereno kišna klima oznaka »Cfwbx«.


Meteorološka stanica Bistrac leži na nadmorskoj visini 160 m, geogr. šir.
45° 49´ N i geogr. duž. 15° 42´ E, dok Zagreb — Grič leži na nadmorskoj
visini 157 m i geografskoj šir. 45° 49´ N i geogr. duž. 15° 59´ E.


Apsolutni maksimum temperature zraka za Bistra c iznosi 35,0° C,
a apsolutni minimum —24,3°C. Srednja godišnja temperatura zraka je 10,3°C,
srednjak temperature vegetacijskog perioda (razdoblje IV—IX) iznosi 16,7oC,
srednji minimum temperature najhladnijeg mjeseca (siječanj) iznosi —2,2»C,
a srednji maksimum temperature najtoplijeg mjeseca (srpnja )iznosi 20,0°C.


Apsolutni maksimum temperature zraka na stanici Zagre b — Gri č
iznosi 34,8°C, a apsolutni minimum —15,6°C. Srednja godišnja temperatura
zraka je 11,6°C, srednjak temperature vegetacijskog perioda iznosi 17,8°C,