DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 6     <-- 6 -->        PDF

i jame, sve izravnati te posipati kamenjem i pijeskom. Tada je Samobor
dobio svoj najveći i najljepši trg. Dne 10. travnja 1861. godine izabran je za
samoborskog suca i načelnika Ljudevit Šmidhen. On je iz malog i zapuštenog
mjestanca stvorio uredan i slikovit gradić, šmidhen daje 1864. godine
uređivati Janindol (današnji Anindol), a tek 1882. godine mogao se podići
današnji park. Na mjesto tadašnjih stabala murva, koje su bile posječene,
zasađeno je različito crnogorično i bjelogorično drveće i grmlje. Po čitavom
Janindolu izvedeni su putevi, postavljene klupe, stvoren je park. Osim Janindola,
zasađena je crnogorica na Vrbini, djelomično Stražniku i Brezini (umjesto
starih i istrulih stabala pitomog kestena). U to vrijeme zasađeni su i
mnogi drvoredi po samoborskim ulicama te stabla pitomog oraha uz Gradnu.


Kod uređivanja i podizanja parkova pomogao je šmidhenu vrtlar Zistler
iz Mokrica, koji je 1883. godine na prijedlog Šmidhena imenovan vrtlarom
općine Samobor. Većina parkova, koja je podignuta u to vrijeme, vezana
je uz rad i ime vrtlara Zistlera.


Zemljopisni položaj Samobora, šume koje ga okružuju, zanimljivosti
njegovih starina, potok Gradna koji oživljuje krajolik, ugodne šetnje u okolici,
vinogradi te povoljne prilike za rekreaciju i sport privlačili su decenijama
posjetioca. Značenje Samobora kao rekreativnog centra raste i njihov
se broj iz godine u godinu stalno povećava.


POLOŽAJ POJEDINIH PARKOVA U SAMOBORU


Na području Samobora postoji nekoliko većih i manjih parkova te kućnih
vrtova u kojima je zasađeno različito strano drveće i grmlje. Te vrste
predstavljaju vrlo interesantan i vrijedan dendrološki materijal koji može
poslužiti kao baza za dobivanje različitih vrsta bilja za parkove i park-šume,
za rad na oplemenjivanju vrsta, mogućnosti njihove introdukcije u naše šume
te različna uzgojna i biološka proučavanja


U ovoj studiji proučeni su slijedeći parkovi i vrtovi (karta 1)


1. Park »Mojmir«, jugoistočno od trga kralja Tomislava, udaljen oko 1
km, na istočnoj ekspoziciji i nagibu terena 10—20°.
2. Park »Giznik«, jugoistočno od trga kralja Tomislava udaljen oko 500
metara na istočnoj ekspoziciji i nagibu terena 10—15°.
3. Park »Wagner«, u Langovoj ulici br. 39 jugoistočno od centra Samobora,
udaljen oko 500 metara, na sjeveroistočnoj ekspoziciji, a teren ravan.
4. Park oko dječjeg vrtića Samobora nalazi se između potoka Gradne i
ulice Zvonimira Mahovića. Ekspozicija je sjeveroistočna, teren ravan.
5. Park oko trga Pavla Videkovića oko doma kulture Samobor. Ekspozicija
je sjeverna, a teren ravan.
6. Park oko »Izletišta starom dvorcu« u Taborovcu br. 3 ispod sv. Mihalja,
na jugozapadu od centra Samobora. Ekspozicija zapadna, a teren ravan.
7. Park na groblju Samobor nalazi se južno od centra Samobora, a na
sjeveroistočnoj strani Anindola oko 700 metara. Ekspozicija je sjeveroistočna,
a nagib 10—30°.
8. Park oko gimnazije Samobor, oko 500 metara sjeverozapadno od centra
Samobora u podnožju Stražnika. Ekspozicija je južna, a nagib terena
20—30!).
4