DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 4     <-- 4 -->        PDF

ha Jarešinki, u vinogradu Jelenčaku te u Gornjem Gizniku i Slapnici, na
temelju čega se može pretpostaviti da je i dolina Breganice bila nastanjena.
Iste godine pronađena je kamena sjekira kod »Bakičine kuće« u Radatovićima,
u zapadnom dijelu Žumberka. U neolitsko doba bio je Okićki kraj
naseljen , o čemu govore i iskopine u Repišću. Iz brončanog doba pronađena
je igla i kopča u okolici Samobora na brdu Kosavec kod Trkeša; zatim
je nađeno brončano koplje na Gradišću te vršak koplja u Velikom Lomniku.


U halštatskom periodu (starije željezno doba) stvaraju se već etničke
grupe — ilirska plemena. Podižu se utvrđene gradine, a mrtvi se pokapaju
ili spaljuju, o čemu govore nalazi groblja u Krupčama kod Krašića. Oko
400—300 g. p. n. e. izrađuju se kamenom obložena ognjišta koja su otkrivena
1931. g. kod sela Otruševca u blizini Samobora. Kada su Rimljani zauzeli
Panoniju (9 god. p. n. e.) podijelili su je na Gornju i Donju. U Gornju su
spadala područja Jastrebarskog, žumberka i Samobora. Dolaskom Rimljana
nastaje povezivanje gradova novim cestama, kao što je ona koja je povezivala
Emonu (Ljubljanu) i vodila pored današnjeg Samobora preko Siska do
Beograda.


Kao dokaz prisutnosti Rimljana u ovom kraju, još i danas uz lipovački
krak potoka Gradne stoje ostaci stražarskih kula.


Za vrijeme seobe naroda, od IV do VI stoljeća n. e., kroz našu zemlju
je prošlo oko 380 različitih germanskih i drugih plemena od kojih se jedan
dio ovdje i nastanio. Istočni Goti osvojili su znatan dio današnje Hrvatske,
pri čemu i područje Žumberka, Jastrebarskog te Samobora.


Godine 1094, nakon smrti Stjepana II, kada je mađarski kralj Ladislav
zavladao zemljom sjeverno od Gvozda, a onda krenuo prema moru ne nailazeći
na organizirani otpor, osnovana je Zagrebačka biskupija koja je bila
podređena mađarskoj nadbiskupiji. Tako je područje Žumberka, Jastrebarskog
i Samobora došlo pod jurisdikciju Zagrebačke biskupije.


U razdoblju od 1235—1270. god., kada su u Hrvatsku provalili Mongoli,
stigao je 18. V 1241. kralj Bela IV u Samobor na svom putu prema moru.
Tada se u borbama s osvajačima istakao okićki knez Ivan, a kralj Bela je
u znak zahvalnosti dao podići crkvu u Samoboru. Godine 1242. potvrdio je
samoborskoj općini osobite povlastice posebnom poveljom.


Otkada je oko 1260. god. započeta gradnja tvrđave Starog grada, u povijesti
su zabilježeni mnogi sukobi i borbe za slobodu s domaćim i stranim
nasilnicima. Kroz Samobor su prošle tatarske horde Batukana, mrak sredovječnog
feudalizma, buntovni seljaci Matije Gupca (1573. g.), francuska okupacija
i ilirski preporod.


Najstariji i jedan od dragocjenijih priloga povijesti Samobora je geografska
karta »La Schiavonia« iz 1578. godine, na kojoj su ucrtani gradovi,
rijeke i planine Slovenije i Hrvatske južno od Save. Na njoj je ucrtan i
Samobor pod nazivom »Samoquar«. Spomenuta geografska karta izrađena
je uljenim bojama i nalazi se danas u dvorani »Salla della Guardaroba«,
poznate historijske palače »Palazzo Vecchio« u Firenci. Najstarija sačuvana
slika Samobora u našoj zemlji je kolorirani drvorez poznate bitke s Turcima
kod Siska godine 1592. Tu je, pored utvrđenih hrvatskih gradova, prvi puta
likovno prikazan stari grad Samobor. Samobor je obilježen na Glavačevoj
karti Hrvatske iz god. 1673. U dijelu Atlas-Novus iz godine 1726. gdje se


2