DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 32     <-- 32 -->        PDF

i3. Juniperus virginiana L., virginijska borovica, drvo istočnog dijela
Sjev. Amerike.


14. Juniperus virginiana glanca Carr., virginijska borovica listova plavkaste
boje.
Kritosj emenjače (Angiospermae):


15. Berberis thunbergii atropurpurea Chenault., žutika, tamnocrvenih
listova.
16. Tamnarix tetrandra Pali., tamarika, metlika, grm porijeklom iz istočnog
dijela Mediterana (Grčka i Mala Azija). ^
Groblje se ističe lijepim položajem na brijegu. Prije je bilo mnogo više
drveća, a naročito crnogorice, ali je s vremenom nestalo.


8. Park oko gimnazije u Samoboru
Gore spomenuti park (bivši sudski park) nalazi se na podnožju brda
Stražnika. Podigao ga je vrtlar Zistler oko 1883. godine. On je tamo i stanovao.
Godine 1946, u parku su posječene slijedeće vrste:


Sequoiadendron giganteum, Juniperus virginiana i Thuja vrste.


Od vrednijih vrsta u parku se nalaze slijedeće:


1. Chamaecypariš lawsoniana (Murr.) Pari., lavsonov pačempres, drvo
porijeklom iz Sjev. Amerike.
2. Berberis stenophylla Lindl., zimzelena žutika.
3. Platanus orientalis L., azijska platana.
4. Fagus silvatica var. atropunica West., bukva s lišćem zelenkastocrvene
do crvenkastocrvene boje. U parku se nalazi lijepa grupa od četiri stabla:
visine 22 m, opsega 190 cm; visine 26 m, opsega 252 cm; visine 25 m, opsega
230 cm; visine 22 m, opsega 236 cm.
5. Spiraea vanhouttei (Briot) Zab., suručica koja cvate bijelo u lipnju.
6. Prunus laurocarasus L., lovorvišnja, uvijek zimzeleni grm.
7. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl., japanska dunja. Ukrasni poluzimzeleni
grm koji cvate prije listanja u ožujku i travnju.
8. Philadelphus coronarius L., obični pajasmin, listopadni grm porijeklom
iz jugoistočne Evrope i zapadne Azije.
9. Lonicera nitida
Wils., zimzeleni grm iz zapadne Kine.
9. Park oko gradskog muzeja Samobor
Zgrada gradskog muzeja Samobor bila je nekada dvorac Hinka pl. Franciscia,
a kasnije Ferde Livadica-Wiesnera. U toj zgradi ispjevao je Ferdo
Livadić poznatu hrvatsku pjesmu »Još Hrvatska ni propala«. Sadašnji park
oko zgrade gradskog muzeja izgrađen je 1951. godine prema projektu ing.
Adolfa Vajlera, tadašnjeg upravitelja šumarije Samobor.


U parku dolaze slijedeće vrste:


Golosjemenjače (Gymnospermae):


1. Pseudotsuga menziesii var. viridis Franco (Pseudotsuga taxifolia var.
virdis Aschers.), zelena duglazija porijeklom iz Sjev. Amerike. Stabla su
brzog rasta i vrlo otporna na niske temperature.