DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LI ST


SAVEZ INŽENJERA I T.lHNlCARA ŠUMARSTVADRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 96 SIJEČANJ — VELJAČA GODINA 1972.


UDK 634.0.272(497.13)


PARKOVI SAMOBORA I NJIHOVA DENDROLOŠKA VAŽNOST


Mr JOSIP KARAVLA, dipl. ing. šum.


Katedra za šumarsku genetiku i dendrologiju,
Šumarskog fakulteta u Zagrebu


UVOD


U neposrednoj blizini Zagreba, udaljen svega 20 km, nalazi se na istočnom
obronku Samoborskog gorja, a na početku Lipovačke i Rudarske doline,
Samobor. Taj gradić s nekoliko tisuća stanovnika uvijek je imao osobitu
funkciju i važnost za svoju bližu i dalju okolicu, bio je značajna prometna
i obrambena točka, važno rudarsko, trgovačko i obrtničko središte.


U novije vrijeme znatno se promijenio značaj Samobora. Uz početke
razvitka industrije osobito je porasla rekreacijsko-turistička važnost za grad
Zagreb. Tome su, između ostalog, osobito doprinijele njegova bogata kulturno-
povijesna baština, živopisni smještaj te očuvane i privlačive prirodne ljepote
bližeg i daljeg okoliša. Među atraktivne kulturno-povijesne prirodne
objekte Samobora može se, bez sumnje, ubrojiti i nekoliko starih i novijih
parkova u gradu ili njegovoj okolici.


Ti su parkovi odraz gospodarskog i kulturnog razvitka Samobora i predstavljaju
vrijedne spomenike vrtne arhikteture u Hrvatskoj pa sam odlučio
da ih proučim i opišem. U tom povremenom petogodišnjem radu pomogli su
mi savjetima prof, dr Milan Anić, prof, dr Mirko Vidaković i prof, dr Pavle
Fukarek pa sam im dužan izraziti osobitu zahvalnost. Upravitelju Samoborskog
muzeja Ivici Sudniku te suradnicima prof. Nadi Anger i dr Stjepanu
Oreškoviću zahvaljujem na pomoći i korišćenju povijesnog arhiva. Za pedološku
ekspertizu zahvalan sam kolegama dipl. ing. šum. Andriji Vrankoviću
i dipl. ing. kern. Vladimiru Sertiću, a kolegi dipl. ing. šum. Željko Štahanu
za pomoć prilikom terenskih radova. Priložene fotografije je izradio aps.
šum. Željko Borzan uz nesebično zalaganje.


IZ PROŠLOSTI SAMOBORA


Smatra se, da je samoborsko područje čovjek naselio već u kameno
doba. On je tamo lovio različnu divljač: jelene, lisice, divlje zečeve i dr.
Kao oslonac za tu pretpostavku mogu poslužiti nalazišta u Kostanjevici na
Dolenskom. Godine 1939. pronađene su kamene sjekire na brdu Hajdovčaku,