DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 28     <-- 28 -->        PDF

13. Acer negundo L., (Negundo fraximfolium Nutt., N. aceroides Moench),
negundovac, pajavac, jasenolisni javor, drvo iz SAD, Kanade i Meksika. Može
rasti na jako vlažnim i mokrim zemljištima, ali traži dosta svijetla; malo
je osjetljiv na mraz. Nekada se mnogo sadio po parkovima, a danas sve
rjeđe.
14. Acer saceharinum L. (A. dasycarpum Ehrh.), srebrenolisni javor, drvo
istočnog i centralnog dijela Sjev. Amerike. Kao dekorativna vrsta vrlo je
rasprostranjen po parkovima i drvoredima. Raste vrlo brzo i otporan je na
mraz. Cvjetovi su vrlo upadljivi i dekorativni, crvene boje, a listovi odozdo
plavkastobijeli.
15. Cornus alba L., ukrasni svib, grm porijeklom iz Sibirije, Mandžurije
i Sjeverne Koreje.
16. Catalpa bignonioides Walt., obična katalpa, drvo iz jugoistočnog dijela
Sjev. Amerike. Vrlo često dolazi u parkovima, a pokazala se prilično otpornom
prema ekstremnim temperaturama.
17. Fraxinus americana L., — američki bijeli jasen.
18. Symphoricarpus albus Blake (S. racemosus Michx.), biserak, grozdasti
biserak, bjeloplodni biserak, sjeverno-američki grm do 2 m visine. Plodovi
su bijeli poput bisera u grozdovima (recemosus) te vrlo dekorativni.
19. Symphoricarpus orbiculatus Moench. (S. vulgaris Micx., S. giraldiHesse, Symphoria glomerata Pursh), crveni biserak, grm iz Sjev. Amerike
vrlo dekorativnih plodova.
20. Lonicera tatrica L., listopadni grm iz južne Rusije do Altaja i Turkestana.
Raste obično po dolinama rijeka, ali dobro podnosi i suha zemljišta.
21. Diervilla florida Sieb, et Zucc. (Weigelia f. Sieb, et Zucc. W. rosea
Lindl.), ružičasta vajgelija, listopadni grm iz centralne Kine i Koreje.
i


5. Park na Trgu Pavla Videkovića
Park na Trgu Pavla Videkovića nalazi se oko Doma kulture u Samoboru.
Izgrađen je 1951. god. prema projektu ing. Adolfa Vajlera, tadašnjeg upravitelja
šumarije Samobor.


Tamo se nalaze slijedeće vrste:


Golosjemenjače (Gymnospermae):


1. Chamaecy pariš lawsoniana (Murr.) Pari., lavsonov pačempres, kalif orni
jsko drvo.
2. Juniperus sabina f. retinospora, planinska somina, igličava forma,
dobivena vegetativnim razmnožavanjem.
3. Juniperus ehinesis pfitzeriana Späth, borovica širokoga piramidalnog
oblika, ljuskavih listova.
4. Taxus baceata strieta Lawson. (var. fastigiata Loud. var. fastigiataLoud. var. hibernica Loud.), irska tisa; stupolika tisa.
Kritosjemenjače (Angiospermae):


5. Berberis thunbergii atropurpurea Chenault., grm tamnocrvenih listova.
6. Berberis aggregata Scheid., listopadni grm jako povinutih grančica.
7. Berberis stenophylla Lindl., zimzeleni grm visećih povinutih grančica.
24