DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 26     <-- 26 -->        PDF

23 m i opsega 150 cm, a drugi 21 m visok i 173 cm opsega). U godini 1963. i
1967. stabla su dobro rodila sjemenom. U godini 1968. su obilno evala i rodila
sjemenom.


15. Platanus acerifolia Ait. (Willd.), javorolisna platana. Stablo u parku
je visine 25 m i opsega 212 cm.
16. Ulmus glabra var. lutescens (Späth) Rehd., gorski brijest, panaširanih
listova. Jedno je stablo visoko 25,5 m i opsega 178 cm, a drugo 24,5 m visoko
s opsegom od 89 cm (1963: opseg prvog stabla je bio 170 cm, a drugog 84 cm).
17. Morus alba var. pendula Dipp., bijeli dud, visećih grana.
18. Malura pomifera (Raj.) Schneid. (Madura aurantica Nutt.), maklura,
drvo porijeklom iz jugoistočnog dijela Sjev. Amerike, visine 20,5 m opsega
241 cm (1963: opsega je bio 235 cm). Ne podnosi niske temperature, dobro
podnosi obrezivanje i kresanje.
19. Fagus silvatica var. atropunicea West., visine 24 m, opsega 257 cm,
bukva s lišćem zelenkastocrvene do crvenkastocrvene boje.
20. Quercus bivolor Willd., hrast iz istočnog dijela Sjev. Amerike. Stablo
je visoko 19 m, opseg debla 195 cm.
21. Carpinus betulus f. pendula Kirchn., obični grab visećih grana, visina
mu je 12,5 m i opseg 179 cm.
22. Alnus cordata Desf., sicilska joha drvo porijeklom iz južne Italije
i Korzike. Ovdje u Wagnerovu parku dobro raste i normalno rodi plodovima.
Stablo je visoko 15,5 m te opsega 156 cm.
23. Paeonia suffruticosa Andr. (Paeonia arborea Donn), drvenasti božur,
kineski grm, vrlo dobro raste i cvate.
24. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. [Spiraea opuHfolia L., Nellia
O. Brew, et Wats., Opulaster o. (L.) (Ktze)]; fizokrap sjeverno-američki grm.
Cvate u lipnju i srpnju bijelim cvjetovima.
25. Crataegus oxycantha var. rosea Willd., cvate ružičastim cvjetovima.
26. Deutzia scabra Thunb. (D. crenata Sieb, et Zucc), deucija, porijeklom
iz zapadne Azije. U parku raste skupina grmova.
27. Sophora japonica L. (Stypholobium japonicum Schoil.), japanska so-
fora, drvo iz istočne Azije, Kine i Koreje; ovdje, u Wagnerovu parku, stablo
je visoko 21,5 m, a opsegom debla od 246 cm.
28. Caragana arborescens Lam., karagana ili sibirska karagana, grm porijeklom
iz istočne Azije, Sibirije i Mandžurije.
29. Wisteria sinensis (Sims) Sweet (W. chinensis DC, Kraunhia sinensis
Mak., Glycine s. Sims.), kineska glicinija, povijuša, porijeklom iz Kine. U
Wagnerovu vrtu penje se uz kuću, a opseg debla iznosi 22 cm; cvjetovi su
modroljubičasti, cvjeta od svibnja do lipnja.
30. Gleditsia triscanthos var. inermis Willd. (G. t. var laevis K. Koch.),
gledičija bez trnova.
31. Gymnocladus diocus. K. Koch. (G. canadensis Lam.), gimnoklad, drvo
iz istočnog dijela Sjev. Amerike i Kanade. Stablo u parku je visine 23,5 m i
opsega 220 cm (1963: opseg je bio 212 cm) te ne nosi plodove.
32. Cercis siliquastrum L., judino drvo, porijeklom iz južne Evrope i
zapadne Azije.
33. Catalpa bignonioides Walt. (C. Catalpa Karst., C. syringaefolia Sims,
C. cordifolia Moench), obična katalpa, drvo iz jugoistočnog dijela Sjev. Amerike.
Primjerak u parku je visine 13,5 m i opsega 235 cm.
22