DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 22     <-- 22 -->        PDF

8. Chamaecyparis lawsoniana (Mur.) Pari, lavsonov pačempres, kalifornijsko
drvo; deblo ima dvostruku rašlju u visini 84 cm od zemlje. Istočna
rašlja je 19,5 m duga, opsega 126 cm (1963: 18 m i 124 cm), a zapadna rašlja
je dužine 18 m te opsega 105 cm (1963: 16,5 m i 104 cm). Deblo je 1963. godine
vrlo dobro rodilo sjemenom (češerićima).
9. Chamaecyparis obtusa (Sieb, et Zucc.) Enal., hinoki pačempres, tupoljuskavi
pačempres. Drvo je porijeklom iz Japana gdje dolazi na dobrim
tlima i sunčanim položajima. Stablo u parku je visine 26,5 m i opsega 200 cm
(1963: 27 m i 196 cm).
10. Thuja orientalis L. (Biota orientalis EndL), obična azijska tuja. Visina
stabla je 12 m, a opseg 98 cm. Na žalost, uslijed jakog vjetra i slabog korijenova
sistema, nagnula se na stablo jele A. pinsapo pa će je trebati ukloniti
kako ne bi trajno ugrožavala ovu posljednju.
11. Juniperus virginiana L., virginijanska borovica, viriginijanska somina,
drvo iz istočnog dijela Sjeverne Amerike. U mladosti često stradava od mraza
i niskih temperatura, ali kasnije raste vrlo dobro i brzo. Drvo je u parku
visoko 18,5 m, a opsega 164,5 cm (1963: 18 m i 193 cm).
Kritosjemenjače (Angiospermae):


12. Liriodendron tulipifera L., američki tulipanovac. Drvo porijeklom iz
Sjeverne Amerike. Stablo u parku je rašljasto, visine 18 m i opsega 115 cm
(1963: opseg 107 cm). Godine 1965. bio je oštećen jedan vrh, a 1966. drugi.
Najbolje raste na svježim do vlažnim, humoznim ilovačama.
13. Platanus acerifolia Ait. (Willd)., P. occidentalis x orientalis, javorolisna
platana, visina stabla 22,5 m, opsega 224 cm (1963: 20,5 m i 211 cm);
otpornija je na zimu nego P. orientalis.
14. Fagus silvatica var. atropunicea West. (Fagus silvatica var. atropurpurea
Kirchn.), bukva s lišćem zelenkastocrvene do crvenkastocrvene boje.
Postoje dva vrlo lijepa stabla. Jedno je visoko 28 m, s opsegom od 254 cm
(1963: 26 m i 239 cm). Drugo je stablo visoko 26,5 m, s opsegom od 320 cm
(1963: 24 m i 305 cm). Oba stabla dobro fruktificiraju i imaju prirodni podmladak.
U 1968. godini dobro su evala i imala vrlo dobar urod.
15. Quercus bicolor Willd. (Q. platanoides, Sudw.) hrast iz istočnog dijela
Sjeverne Amerike. Kora mu je svijetlosiva do smeđa, ljuskava te se ljušti
kao kod platane. Mlade grančice su gusto dlakave. Drvo je visine 25,5 i opsega
243 cm (1963: 25 m i 198 cm). Drvo rađa sjemenom svake pete godine.
16. Populus italica Moench. (P. pyramidalis Rosier., P. nigra var. pyramidalis
Spach, P. nigra var. italica Du Roi), jablan; drvo porijeklom iz Azije.
17. Populus alba var. bolleana Lauche (P. croatica Kit.), piramidalna bijela
topola, muško stablo, porijeklom iz centralne Azije (Turkestan, Samarkand),
visine 21 m i opsega 248 cm.
18. Paeonia suffruticosa Andr. (Paeonia arborea Donn), drvenasti božur,
grm oko 2 m visine, porijeklom iz sjeverozapadne Kine.
19. Tilia americana L. (T. glabra Vent.), američka lipa. Stablo u parku
je visine 27 m i opsega 230 cm (1963: 24 m i 216 cm). Svake godine dobro rađa
sjemenom, a oko stabla ima mnogo pomlatka.
20. Spiraea bumalda Burvenich (S. japonica albiflora).