DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Mehanički sastav tala u Na-pirofosfatu Tabela 2


%>


Tek. Oznaka Dubina
br. profila u cm 2-0,2
mm


1. Profil 2 0—20 40,3
2. Profil 2 30—40 9,3
3. Profil 2 60—70 13,5
4. Profil 3 0-5-7 4,7
5. Profil 3 10—25 4,6
6. Profil 3 40—60 4,3
7. Profil 3 80—90 6,6
8. Profil 5 0—20 18,4
9. Profil 5 25—40 20,1
10. Profil 5 50—60 13,3
11. Profil 6 0—6 13,1
12. Profil 6 6—33 5,1
13. Profil 9 0—8 21,8
14. Profil 9 8—40 27,2
15. Profil 10 0—30 12,8
16. Profil 10 30—60 4,0
17. Profil 10 60—85 15,8
18. Profil 10 85—120 5,5
19. Profil 11 0—20 13,4
20. Profil 11 20—30 8,8
Kemijska svojstva tla


Tek. Oznaka Dubina PH
br. uzorka u cm uH 20


1. Profil 2 0—20 8,0
2. Profil 2 30—40 8,0
3. Profil 2 60—70 7,7
4. Profil 3 0-5-7 6,6
5. Profil 3 10—20 7,4
6. Profil 3 40—60 7,4
7. Profil 3 80—90 7,3
8. Profil 5 0—20 7,95
9. Profil 5 25—40 8,2
10. Profil 5 50—60 8,1
11. Profil 6 0—6 7,8
12. Profil 6 6—33 8,0
13. Profil 9 0—8 7,8
14. Profil 9 0—40 8,0
15. Profil 10 0—30 8.0
16. Profil 10 30—60 8,1
17. Profil 10 60—85 8,1
18. Profil 10 85—120 8,0
19. Profil 11 0—20 7,75
20. Profil 11 20—30 7,90
sadržaj


0,2,


0,02


mm


29,8


27,3


35,6
38,6
34,1
36,1
26,9
43,4
39,0
45,0
28,9
34,1
19,8
18,0
54,6
58,2
40,3
76,9
31,3
33,5


CaCO


%>


10,5


5,4


0,1


0,1


0,7


0,1


0,1


22,2


29,0


29,0


3,4


4,2


23,5


31,6


25,0


13,4


25,9


14,7


17,0


9,8


čestica


0,02-< Teksturna


0,002 l3,002 oznaka


mm mm


17,3 12,6 krupno-sitno pjeskovito
ilovača


50,8 12,6 praškasta iilovača


31,0 19,9 glinasta ilovača


43,4 13,3 ilovača


46,3 15,0 praškasta iilovača


40,2 19,4 glinasta ilovača


43,4 23,1 glinasta ilovača


20,8 17,4 glinasta ilovača


20,6 20,3 glinasta ilovača


20,3 21,4 glinasta ilovača


35,3 22,7 glinasta ilovača


33,7 27,1 laka glina


37,3 21,1 glinasta ilovača


32,0 22,8 glinasta ilovača


20,3 12,3 sitno pjeskovita ilovača


23,2 14,6 ilovača


28,1 15,8 glinasta ilovača
9,3 8,3 sitno pjeskovita ilovača
39,2 16,1 glinasta ilovača
34,5 23,2 glinasta ilovača


Tabela 3


Fiziološki
aktivni
3 Humus N C:N K»0 P«iP.
/ % > % > u mg/100 gHa
2,59 0,14 13 4,5 6,5
2,47
0,96
4,29
2,06
0,79
0,23
6,09
1,69
2,17
13,21
2,35
6,59
2,80
2.23
2,55
1,69
.—
5,09
2,30
0,19—
0,270,140,07—
0,300,13—
0,500,130,400,190,130,43——
0,300,15
7

9
8
6

12
7
.—
15
10
9
8
10
3


10
9
4,64,57,03,53,03,68,86,07,017,07,015.07,05.35,54,6—
15,08,8
0,9
0,9
0,5
0,2
0,0
0,0
40,0
4,0
5,8
15,0
3,3
2,0
0,8
3,4
2,5
27,5
0,0
17,5
5,2