DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Ovo treba istaknuti jer će i tla na tim sedimentima imati analogan topografski
raspored, ovisno od pojave različitih matičnih supstrata koji nisu u
svakom slučaju evidentirani na priloženoj litološkoj karti.


U vezi s opisanom raznolikošću reljefa i geološke podloge A. V r a nkovi
ć (1969.) i V. Serti ć proučili su na području Samoborskih parkova
7 glavnih pedoloških profila koji, po fiziografskim, kemijskim svojstvima
i pedosistematskoj pripadnosti karakteriziraju tla istraživanog područja. Iz
cjelovitih pedoloških istraživanja donosimo nastavno samo bitne karakteristike
tala proučenih parkova.


Tipovi tala i njihova morfološka svojstva


Pored utjecaja reljefa i matičnog supstrata na tvorbu tala te biotskih
faktora u određenoj klimi, veliki dio tala Samoborskih parkova ima antropogeni
karakteri koji se ogleda u intenzivnom obrađivanju tala za uzgoj
vrtnih kultura i pravljenju puteva. U vezi s tim su u mnogome izmjenjeni
prirodni uvjeti razvoja u odnosu na faktore pedogeneze. Zato ćemo za ona
tla gdje je čovjek intenzivnije utjecao na njihova prirodna svojstva kod
podsistematskog naziva označiti i njihovu antropogenu pripadnost. U okviru
pedoloških istraživanja na području Samoborskih parkova utvrđene su pedosistematske
jedinice prikazane u tabeli 1. Mehanički sastav i kemijska svojstva
istraženih tala prikazani su u tabelama 2 i 3.


Pregled tipova tala Tabela 1
Oznakai naziv
profila
lokaliteta
Pedosistematskatla
oznaka Matični
supstrat
Profil 3 — »Bistrac« Obronačni pseudoglej, eutrofni Pleistocenske
ilovine
Profil 2 — »Lug« Nizinskieutrofni
pseudoglejatacnoglej, pleistocenske
ilovine
Profil 5 — »Hamor«
Profil 6 — »Moj mir«
Aluvijalnu karbonatno tlo,
srednje duboko,
antropogenizirano
Rendzine na vapnencu
antropogenizirano
aluvij
vapnenac
Profil 9 — »Podolje«
Profil 10 — »Izletište
starom dvorcu«
Profil 11 — »Alnoch«
Rendzine na dolomitu
Aluvijalno karbonatno tlo,
duboko, antropogenizirano
Rendzine na dolomitu
dolomit
aluvij
dolomit
antropogenizirane


Iz terenskih i laboratorijskih istraživanja proizlazi da je na području
samoborskih parkova zastupljeno više tipova tala. Uzimajući u obzir prvenstveno
matični supstrat iz kojeg su se razvila, spomenuta tla možemo razvrstati
u četiri grupe, i to: pseudoglejna tla, aluvijalna tla, tla na vapnencu i
tla na dolomitu.


U