DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1972 str. 12     <-- 12 -->        PDF

VEGETACIJSKA PODRUČJA OKOLIŠA SAMOBuRA


r~. ,L Karla
(_) Oznake opisanih parkova


b, .. j Prirodna zona rasprostranjenosti šume


i—. - -1 lužnjaka (Genista elatae -Quercetum robon),
inci ostale lokalno uvjetovane zajednice
nizinskog područja.


Fj=j=pFj Prirodna zona rasprostranjenosti Šume


tüü J kitnjaka i običnoga graba (Querco-
Carpinetum croaticum), jncl lokalno
uvjetovane zajednice brdskog područja


SI. 1. — Picea excelsa var. viminalis Link. — Park »MOJMIR« na Gizniku


iftESfc -;L%?*


SI. 4. — Carpinus betulus f. pendula Kirchn. — »WAGNERGOV« park, Langova ul. 39.
SI. 5. — Park oko Trga Pavla Videkovića.