DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 131     <-- 131 -->        PDF

Ing. STEVO MARKOVIĆ


t 26. XI 1971.


U sumorne jesenske dane koncem mjeseca studenog 1971. tužno je među šumarima
Hrvatske odjeknula žalosna vijest, da im je iz njihove sredine zauvijek
nestao dragi drug i kolega ing. Stevo Marković, viši šumarski savjetnik u mirovini.
Neumitna i okrutna smrt istrže ga naglo iz redova živućih stručnjaka, da
bi ga odnijela tamo, kud za vazda gre se...


Rođen u Vukovaru na obali Dunava, koncem prošlog stoljeća, gdje stiče srednješkolsko
obrazovanje; iza I Svjetskog rata polazi šumarski fakultet u Zagrebu,
kojeg i završava 1925. godine.


U šumarskoj službi ime druga Steve vezano je na plejadu poznatih slavonskih
šumara koji su svoju najaktivniju dob posvetili unapređenju šumskog gospodarenja
područja slavonskih, kako brdskih tako i nizinskih, šuma.


Po završetku studija na šumarskom fakultetu, nakon I Svjetskog rata nastupa
u stručnu službu direkcije šuma bivše brodske imovne općine u Vinkovcima, a
odavde ubrzo, zbog tadanjih velikih poratnih potreba, prima odgovorne funkcije
upravitelja šumarije — najprije u Trnjanima, a zatim odlazi u centar slavonskih
brdskih šuma u Širač i Daruvar, gdje djeluje niz godina.


Ovdje, među prvim stručnjacima iza I Svjetskog rata pristupa organizaciji
vlastite šumske režije, što je u tadanjim uslovima bila velika konkurencija ondašnjoj
kapitalističkoj šumskoj proizvodnji. Tamo provodi intenzivne uzgojne
zahvate i poduzima mjere za poboljšavanje sastojinskih prilika putem unašanja
četinara da bi povećao vrijednost šuma.


U toku II Svjetskog rata djeluje u šumarstvu na sporednim manje značajnim
stručnim radovima, da bi se iza rata svim svojim poletom i elanom uključio u
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 132     <-- 132 -->        PDF

za izgradnju kod obnove, a veoma značajni i za održanje naše nezavisnosti. Pokojni
Stevo djeluje u to vrijeme kod Zemaljskog šumskog poduzeća — jedinica
Karlovac gdje s uspjehom vrši određene zadatke.


U daljnjem razvoju šumarstva nastaje formiranje Sekcija za uređivanje šuma
širom SRH, iza kojeg biva, kao vrstan stručnjak, postavljen za rukovodioca
Sekcije za uređivanje šuma u Splitu. U Dalmaciji djeluje dulje vremena na uređivanju
šuma. Uložio je ogroman napor, prethodno za organizaciju zatim za opremu
sekcije, da bi mogao započeti sređivanje ponajprije imovinsko-pravnih odnosa
u oblasti šumarstva čije su prilike tada bile, iza rata, u kritičnom stanju.


Drug Stevo Marković prilazi svestrano i s puno ambicije svom novom zadatku,
koji je zahtijevao opsežne geodetske pripreme neophodne prije snimanja
taksacionih elemenata. Uz pomoć republičke geodetske uprave, drug Stevo, sa
svojom ekipom stručnih lica, u Sekciji, pristupa sistematskom snimanju i kartiranju
šumskih površina, rješavajući često komplicirane probleme uzurpacija da bi
dobio sigurnu površinsku bazu, kao osnov, za uređivanje društvenih šuma Dalmacije.


Iz ovih radova proizašli su brojni šumsko-uređajni elaborati inventarizacije
širokog područja od Knina, Zadra sve do Dubrovnika. U ove elaborate uložen je
golem rad pokojnog druga Steve u vidu davanja smjernica u gospodarenju, a
ovi su elaborati i danas polazna baza svih kasnijih studija i istraživanja kad se
razmatraju pitanja iz oblasti šumarstva otočnog, priobalnog i kontinentalnog dijela
Dalmacije.


Njegovi radovi na razrješavanju odnosa uzurpacija, koji nisu dokrajčeni,
koristiti će i za buduće daljnje okončavanje predmeta.
Iz Splita pokojni drug Stevo preuzima Sekciju za uređivanje šuma u Zagrebu
gdje djeluje samo nekoliko godina, odakle se povlači iz aktivnog života.


U svom cijelom životu i radu, kad je bila u pitanju struka, drug Stevo je sa
ponosom izdizao šumarstvo iz ruku laicizma, sve sa težnjom da bi podigao struku
na odgovarajući društveni piedestal.


Na bezbrojnim poratnim stručnim seminarima i simpozijumima, kao i ekskurzijama,
stalno se mogao čuti sonorni glas druga Steve za obranu i položaj struke,
a treba spomenuti da je bilo teško u eri obnove zemlje sačuvati šumu — ostati
šumar i zadovoljiti goleme potrebe.


Kao čovjeka i druga pok. druga Stevu je dičio ustaljeni karakter i principi,
a iznad svega plemenitost, radi kojih vrlina je bio trajno voljen i cijenjen i od
drugova suradnika i ostalih prijatelja. Svojim idejama i pogledima na društvene
prilike pripadao je stalno naprednijim slojevima.


Kao njegovi suvremenici u životu i radu, mi ćemo se trajno sjećati lika dragog
pokojnika. Nestao je fizički, ali će njegov duh lebdjeti u nama dok budemo
živjeli, a provijavati će dugo vremena i kroz misli mladih šumara sa sjećanjem
na jednog vrlog i plodnog šumara — stručnjaka.


Slava dragom Stevi!


Ing. Milan STRINEKA


4Š4
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 133     <-- 133 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Ovaj broj
je tiskan uz financijsku pomoć Republičkog fonda za naučni rad SRH — Izdavač: Savez inženjera i
tehničara Šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg 11,
tel. br. 444-206 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata na Šumarski
list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 150,00 N. d. Pojedinci 30,00 N. d., studenti i učenici
7,50 N. d. Inozemstvo 10 dolara USA — Tisak: Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš«, Samobor


485