DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 112     <-- 112 -->        PDF

cftcana Stcuctia litetatuta


TABLICE ZA UREĐIVANJE ŠUMA


FOREST MANAGEMENT TABLES by G. J. HAMILTON, M sc and


J. M. CHRISTIE, Forestry Commision Booklet No 34, London — Her
Majesty´s Stationery Office 1971.
To su TABLICE ZA UREĐIVANJE ŠUMA koje su izradili i publicirali


R. T. BRADLEY, J. M. CHRISTIE i D. R. JOHNSTON godine 1966. u engleskim
mjerama. Ovogodišnje novo izdanje je dopunjeno i prerađeno na metrički
sistem što su učinili G. J. HAMILTON i J. M. CHRISTIE. Knjiga ima
201 stranicu, 75 tabela, 5 priloga i 30 grafikona. Podijeljena je u četiri poglavlja:
I Sistem prihodnih razreda na temelju prirasnog potencijala;


II Kontrola proreda;


III Predviđanje (procjena) produkcije;


IV Prihodne tablice;


V Prilozi.


I Sistem prihodnih razreda na temelju prirasnog potencijala


Englezi su definirali prihodne razrede po poprečnom dobnom prirastu
u dobi njegove kulminacije uzevši kao donju granicu 4, a kao gornju 30 m3/na
godišnje. Npr. sastojina prihodnog razreda 14 ima maksimalni poprečni
godišnji prirast oko 14 mVha, tj. veći od 13 ali manji od 15 ms/na. Raspon
prihodnih razreda je 2 m3 pa se prema tome razlikuju ovi razredi: 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18 itd. sve do 30.


Najproduktivnija je Abies grandis koja pripada tridesetom produktivnom
razredu.


Slika 1 prikazuje prihodne razrede za sitkansku smreku. S obzirom na
to da postoji dobar odnos između visine dominantnih stabala i sveukupne
produkcije neke sastojine, postoji mogućnost da se izbjegne mjerenje sveukupnog
prirasta. Mjesto njega mjeri se visina dominantnih stabala, zatim
se ova pretvori u sveukupnu produkciju koja će se potom podijeliti odgovarajućom
starošću i tako dobiti poprečni godišnji prirast. U knjizi su navedene
krivulje visina dominantnih stabala s naznakom prihodnih razreda.
Pomoću visine dominantnih stabala odmah se očitava prihodni razred za
ove vrste drveća: Pinus sylvestris; Pinus nigra var. maritima; Pinus contorta;
Picea sitchensis; Picea abies; Larix decidua; Larix kaempferi; Larix x eurolepis;
Pseudotsuga menziesii; Tsuga heterophylla; Thuja plicata; Chamaecyparis
lawsoniana; Abies grandis; Abies procera; Quercus robur / petraea;
Fagus sylvatica; Acer pseudoplatanus; Fraxinus excelsior / Betula pubescens,


B. pendula; Populus x euramericana.