DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 111     <-- 111 -->        PDF

bilo potrebno da se ičiji duhovni lik posle mnogo godina iznese pred nove
generacije kao primer samopregornog rada to je svakako lik Josifa Pančića«.


Za simpozij bila su prijavljena 53 referata koji tretiraju užu ili širu
problematiku iz oblasti taksonomije (10 referata — 12 autora), dendrologije
(21 referat — 28 autora), ekologije (18 referata — 27 autora) i fitocenologije
(4 referata — 5 autora). Broj autora referata je veći od broja referata,
jer su neki referati rezultat ekipnog rada više autora, ali su s druge
strane neki autori (kao npr. Fukarek, Jovančević, Jovanović i dr.- sudjelovali
s dva pa i više referata. Referati su se kretali od manje više usko teoretskog
značaja (npr. Dr V. Blečića o jednoj varijaciji Acer monspessulanuma L. u
kanjonu Pive i Komarnice) do prikaza od značaja i za šumarsku praksu
(npr. Fukare — Janjić: Prilog poznavanju sive topole u Bosni i Hercegovini,
Jovančević: Povezanost dendrologije i genetike, Tomanić: Prilog poznavanju
biološko-proizvodnih osobina crnog bora i dr.).


S područja Hrvatske referate su održali Dr I. Trinajstić (Phyllyrea angustifolia
L. u dendroflori Jugoslavije), Mr J. Karavla (Prilog rasprostranjenju
pucaline — Colutea arborescens L. u SR Hrvatskoj), Mr Đ. Rauš (Dendroflora
starih parkova Slavonije i Baranje). Referate su prijavili i dr M. Vidaković
(Prilog proučavanju morfološke varijabilnosti spontanih križanaca između
alepskog i brucijskog bora) i ing. P. Matković (Hortodendrološki značaj
lovorike — Laurus nobilis L.), ali oni nisu saopćeni, jer su autori bili
otsutni.


Svaki referat izazvao je diskusiju koja je nerijetko bila i duža od referata,
a koja po vrijednosti nije zaostajala za referatom.


Sudionici Simpozija složili su se o potrebi osnivanja dendrološkog društva
te je za ostvarenje ove zamisli izabran inicijativni odbor u kojeg je uz
Dr Fukareka kao predsjednika (i inicijatora za osnivanje takvog društva)
ušao i po jedan predstavnik iz svake Republike (iz Hrvatske ing. O. Piškorić).


Simpozij je u svakom pogledu uspio, a u koliko se nađu financijska
sredstva za tiskanje materijala bit će od koristi i širem krugu stručnjaka
i trajni spomenik stogodišnjeg najznačajnijeg rada J. Pančića.


O. Piškorić