DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1971 str. 108     <-- 108 -->        PDF

M. Hladnik : Obnova devastiranih šuma na području šumskog gazdinstva
»Brezice«.
D. H a n z 1 : Unošenje četinjača u šume listača na području šumskog
gospodarstva SI. Požega.
D. Popovski, Lj. Hristovski, D. Obednikov: Rezultati dosadašnjih
radova na biološkim rekonstrukcijama izdanačkih šuma u Kažanima
kod Bitolja.
V. V e 1 j k o v i ć, M. P e 1 j i n č e v i ć : Ogledi u vezi rekonstrukcije
izdanačkih šuma u SAP Kosovo.
S. Radulović : O proredama i mogućnostima da se njihovom primjenom
intenzivira gazdovanje izdanačkim šumama.
M. V a s i ć : Zaštita od insekata introduciranih vrsta četinara i nekih
lišćara pri biološkoj rekonstrukciji izdanačkih i devastiranih šuma lišćara.
S. š m i t: Problemi zaštite četinarskih kultura od biljnih bolesti i
mjere zaštite.
B. T o š i ć : Gazdovanje izdanačkim šumama južno moravskog šumsko-
privrednog područja.
Nakon održanih referata veći broj stručnjaka je iznio svoja iskustva
kroz kraća saopćenja, koreferate i diskusiju.


Zbog znatnog učešća panjača i devastiranih sastojina u ukupnoj površini
šuma Jugoslavije, takovi seminari i izmjena iskustava od velike su
koristi. Trebali bi se održati redovito svake ili svake druge godine na područjima
sa znatnijim površinama panjača, gdje postoje određena iskustva
u njihovoj melioraciji.


Hren Vladimir