DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 73     <-- 73 -->        PDF

c/ta&i &imp

Zavod za produktivnost Zagreb, Fondovi federacije, republika i pokrajina
za razvoj nerazvijenih krajeva, Savezna i neke republičke privredne komore
organiziraju u Sarajevu od 29. IX do 1. X 1971. godine simpozij o temi:


ZNAČAJ ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA ZA RAZVOJ
NERAZVIJENIH PODRUČJA JUGOSLAVIJE


Ova glavna tema bit će na Simpoziju obrađena sa slijedećih aspekata:



Položaj šumarstva i drvne industrije Jugoslavije u Evropi.

Izvozni potencijal šumarstva i drvne industrije Jugoslavije.

Problemi otvorenosti šuma i korištenje mehanizacije u njihovoj eksploataciji.

Mogućnosti veće proizvodnje drvnih masa u postojećim šumama.

Mogućnosti proizvodnje drvnih masa na vanšumskim površinama.
— Odnos šumarstva i poljoprivrede u brdsko-planinskim područjima.

Integraciona kretanja u šumarstvu i drvnoj industriji.

Opće društvena korist i značaj šuma.
— Problemi financiranja razvoja šumarstva i drvne industrije.

Kadrovski problemi u području šumarstva i drvne industrije.

Značaj i uloga nauke u razvoju šumarstva i drvne industrije.
— ltd.
Navedene teme po narudžbi organizatora Simpozija obrađuju znanstvene
i privredne organizacije Jugoslavije, koje se bave problemima šumskog gospodarstva
i drvne industrije.


Na Simpoziju će učestvovati svojim saopćenjima i strani stručnjaci.


Cilj je Simpozija da pridonese spoznaje o tome gdje se nalazimo u razvoju
šumarstva i prerade drveta i koji su daljnji koraci što ih treba učiniti za njihov
razvoj.


S obzirom na značajan interes inozemnih partnera za financiranje razvoja
šumarstva i drvne industrije u nerazvijenim krajevima Jugoslavije, Simpozij
će posebnu pažnju posvetiti dosadašnjim našim iskustvima sa stranim poduzetnicima
i financijerima.


Osim toga, Simpozij treba da pridonese da se stvori klima u zemlji za odgovarajući
tretman ovih značajnih privrednih grana i za veću brigu razvijenih
na tom području.


Molimo zainteresirane institucije i privredne organizacije da svojim sugestijama
i radovima učestvuju u pripremama Simpozija. Sugestije i radove (referate
i koreferate) molimo da pošaljete na adresu:


Zavod za produktivnost Zagreb


Centar za obrazovanje, organizaciju i razvoj


Trg žrtava fašizma 4, tel. 411-729


Zagreb, 14. IV 1971.


Za
Organizacioni odbor Simpozija:
Ing. Franjo Knebl




ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 74     <-- 74 -->        PDF

ISPRAVAK


U Šumarskom Listu broj 11—12, 1970, u članku dr. Mirjane Kalinić, pogrešno
je tiskan naslov koji treba glasiti: »KARAKTERISTIKE TALA BUKOVIH
I HRASTOVIH SASTOJTNA PSUNJA« a ne »KARAKTERISTIKA . . .«.
Isto su tako 3 zadnja reda na strani 396 nastavak teksta sa strane 395.


Mole se čitaoci da ove ispravke uvaže.


Uredništvo


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranićev trg 11, tel. br. 36-473 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata
na šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. d. Pojedinci 20,00 N. d., studenti i učenici
5,00 N. d. Inozemstv o 10 dolara USA — Tisak : Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš« Samobor