DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 72     <-- 72 -->        PDF

<3>cu$t»ene aife&ti


\


ZAPISNIK
sa 14. sjednice U. O. Saveza ITSIDH-e
održane dne 18. 3. 1971. god.


Prisutni članovi U. O.: Prof. dr Z. Potočić,
Dr B. Prpić, Mr N. Komlenovic, Z. Zorić,
Ing. 2. Petković i Mr A. Krstinić.


Prisutni članovi N. O.: Ing. V. Fašaić i
Ing. S. Vanjković.


Dnevni red:


1.
Saopćenja
2. Završni račun za 1970. godinu
3.
Prijedlog plana prihoda i rashoda Saveza
ITSIDH-e za 1971. godinu
4.
Izvještaj Saveza ITŠIDH-e za razdoblje
od 16. 10. 1967. do 28. 2. 1971.
godine
5.
Razno
Ad 1)Račun SIT-Hrvatske treba podmiriti u
iznosu od 700 din.

Zahtjevu Instituta za drvo U. O. nije
mogao udovoljiti, pošto su sve prostorije
s kojima raspolaže Savez zauzete.
— Članovi U. O. su saslušali informaciju
o »Prednacrtu zakona o općenarodnoj
obrani« i suglasili se sa spomenutim
»Prednacrtom«.

Pitanje plaćanja doprinosa za dovršenje
doma IT u Beogradu u iznosu od
4.500 din. kao i plaćanje redovnog godišnjeg
doprinosa u iznosu od 3.500 din.
rješavati će se na slijedećoj sjednici U.
O. Što se tiče plasiranja 100 kom. publikacije
»Značaj i obim opšte korisnih
funkcija šuma« po cijeni od 400 din../
kom., a što u isto vrijeme predstavlja i
kotizaciju za predstojeću godišnju
skupštinu Saveza ITSlDH Jugoslaviie
koja će se održati u Beogradu, U. O.
je stao na stanovište da naš Savez može
pomoći u rasprodaji spomenute publikacije
s time, da ne preuzima obavezu
za prodaju cijele količine. Plaćanje
će se vršiti prema realiziranoj nrodaji.
Članovi U. O. su predložili, da se
akviziterima ustupi provizija od 100
din./kom., tj. da kod prodaje spomenute
publikacije naš Savez ne reflektira ni
na kakvu dobit.
— Od ing. J. Hermana treba zatražiti manuskript
»Dendrologija« kako bi se isti
mogao dostaviti prof. Vidakoviću na
recenziju.

Zaključke sa Savjetovanja u SR Sloveniji
o efektima mehaniziranog ljuštenja
kore kod smreke i jele u ovisnosti
sa drvnom masom na stovarištu treba
prevesti na hrvatski jezik i štampati u
»Šumarskom Listu«.

Na žiro račun »Matice Hrvatske« treba
doznačiti iznos od 500 din.
Ad 2)Prima se od strane U. O. i N. O. završni
račun za 1970. god. .Prema obračunu
ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda
za 1970. god. ukupni prihodi iznose
214.517,15 din, a rashodi 178.906,15 din.
Višak prihoda za 1970. god. iznosi 35.611
din. koji je nastao uglavnom od prihoda
dvorane.
Ad 3)


— Prima se od strane U. O. i N. O. uz napomenu
da stavke koje se odnose na
autorski honorar odnosno honorar urednika
»Šumarskog Lista«, treba povećati
za 50%.


Ad 4)Izvještaj će se čitati na slijedećoj sjednici
U. O. kada bude prisutan i Predsjednik.
Ad 5)


— Stalnom osoblju Saveza može se povisiti
plaća do maksimalnog iznosa koji
dopuštaju sada važeći propisi.Ing. S. Vanjković je predložio da bi na
jednoj od slijedećih sjednica U. O-a
trebalo prodiskutirati o problematici
koja je iznesena u referatima sa zadnje
sjednice »Zajednice jugoslavenskih
šumarskih fakulteta«, a koji su štampani
u glasilu Saveza »Šumarskom Listu
«. U. O. je prijedlog prihvatio.

Izvještaj Ing. 2. Petkovića o godišnjoj
skupštini Šumarskog društva u Koprivnici
U. O. je primio na znanje.
Tajnik:
Mr Ante Krstinić v. r.
Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić v. r.