DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 70     <-- 70 -->        PDF

nancijski efekat takvog porasta teško je
fiksirati jer to ne dopušta vrlo niski nivo
šumske takse na panju, dok diferencijalna
renta uopće ne dolazi u obzir u šumskom
gospodarstvu SSSR. Grubo uzevši, godišnji
troškovi resora šumarstva SSSR iznose
580—600 miliona rubalja. Godišnji je
prihod svakako manji, on je još uvijek nepoznanica,
a bilo bi potrebno da se taj prihod
počne utvrđivati na stvarno metodološkoj
osnovici i po točno određenom sistemu
koji bi pokazivao više analogija sa
ispitivanjima toka ekonomskih procesa u
agrarnoj produkciji.


Bitjukov N.: O klimatičeskoj i gidrologičeskoj
roli bukovyh lesov černomorskoga
poberežja Kavkaza (O klimatskoj i hiđrološkoj
ulozi bukovih šuma crnomorske
regije Kavkaza).


Bukove šume Krasnodarskog kraja ođ


visokom produktivnošću. Dio
koji se pruža skoro paralelno sa istočnom
obalom Crnog mora ima prosječni obrast
0,75 i visoki bonitet koji bi se dao izraziti
brojkom 1,9. Prema tome i gospodarska
je vrijednost tamošnjih šuma vrlo velika.
Međutim, još je veća korist tih šumskih
kompleksa ako ih posmatramo iz aspekta
klimatološke i hiđrološke njihove uloge.
Povoljno djelovanje na vodni bilans nije
ograničeno na šumska staništa u užem
smislu, nego se prostire na čitavi teritorij.
Ovdje svoju privrednu djelatnost šumar
mora planirati tako da se ne poremeti ni
jedan od elemenata tog bilansa.


Podzorov I.: Vlijanie geomagnitnog polja
na prorastanie semjan hvojnyh porod
(Upliv geomagnetizma na klijanje sjemena
četinara).


Pored čitavog niza tropizama, kojima se
biljna fiziologija bavi već dulje vremena
(geotropizam, fototropizam, različiti kemotropizmi
i si.), u posljednje vrijeme
mnogo se poklanja pažnje i geomagnetotropizmu,
tj. uplivu smjerova geomagnetskog
polja pri klijanju i razvitku kotiledona.
Ogledi sa sijanjem proklijalog sjemena
bora, smreke i sibirskog ariša uvjerljivo
su pokazali da se sjemenke zasijane
korjencicima okrenutim jugu brže razvijaju
nego one sa korjencicima okrenutim
sjeveru. Posebno je zanimljiva autorova
tvrdnja (također eksperimentalno provjerena)
da je ta razlika ,tj. razlika u brzini
klijanja i razvitka, izrazitija ako se sjetva
obavlja za uštana, a neznatna ako se sije
za mlađaka.


Broj 6 — 1970.


Ivanjuta V.: Biometričeskij analiz taksovoj
stoimosti lesa (Biometrijska analiza
taksacije šuma).


Ako šumsku biometriku razmatramo
kao nauku o masovnim varijacionim procesima,
onda treba pokloniti ozbiljniju
pažnju praktičnoj strani te šire problematike
u koju bez sumnje spada analiza taksacione
vrijednosti šume. Autor, čiji udžbenik
i priručnik »Uvod u šumsku biometriju
« je štampan prije 2 godine, ukratko
se i u ovom članku osvrće na »ove duboke
i složene probleme suvremene šumsko
gospodarske nauke«.


Soveršajev V.: Soderžanie i lokalizacija
nukleinovyh kislot v semenah sosny v period
pokoja i prorastanija (Sadržaj i lokalizacija
nukleinskih kiselina u sjemenu
bora za vrijeme mirovanja i klijanja).


Stadij »mirovanja« sjemena je jedan od
osnovnih činilaca za proces razmnožavanja
viših biljaka. Trajanje takvog mirovanja
kod pojedinih biljnih vrsta određuju
različiti mehanizmi koji privremeno obustavljaju
ili na neki način usporavaju proces
klijanja. Taj proces je bez sumnje jedan
od najznačajnijih etapa u biljnoj ontogenezi.
Proces je praćen porastom sadržaja
nukleinskih kiselina. Primjena novijih
metoda biokemije, specijalno primjena
histokemijskih metoda, dopušta detaljnije
proučavanje i tumačenje ontogenetskih
procesa.


Titov I.: O zakonomernyh svjazjah morfologičeskih
priznakov elovoga podrosta
(O zakonitostima u vezi morfoloških karakteristika
smrekovih mladika).


Na temelju solidnog materijala utvrđeno
je da se parametri morfoloških karakteristika
smrekovih mladika, koji su rasli
pod sklopom materinske sastojine,
oblikuju po striktnim biološkim zakonima
i vjerno odražavaju njegovo stanje i perspektivnost.
Autor se služi nizom formula
koje mu pomažu u rješavanju ove dosta
složene problematike, a dvije tabele ilustriraju
rezultate do kojih je on došao.


Toskina I.: Opyty po zašćite drevesiny
od mebeljnog točiljšćika (Ogledi na zaštiti
drveta od kukca Anobium punctatum Deg).


Razni autori u više navrata tretirali su
problem preventivnih mjera neophodnih
u borbi protiv ovog štetnog insekta, ponekad
prave kuge kućnog namještaja. Prvenstveno
su preporučivani kloroorganski insekticidi,
a također i neki drugi. Svaki je
od njih imao po neki nedostatak i naš ie
cilj — veli autor — izbor sredstava čije bi
trajanje bilo veće od dosadanjih insekticida,
koja ne bi toksički djelovala na čovj-e
ka ni negativno na vanjski izgled namještaja,
odnosno na mehanička svojstva samog
drveta.