DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 69     <-- 69 -->        PDF

glavne sastojine i meliorativne zahvate
koji spadaju u domenu njege šume. Ovakve
kompleksne sječe najbolje pogoduju
biokemijskoj aktivnosti mikroorganizama
u tlu. Tek je u dogledno vrijeme proučena
ovisnost između intenziteta i karaktera
sječe na jednoj strani i izručenja CO2 na
drugoj strani. Ta ovisnost nije strogo zakonita;
u stanovitim slučajevima jače prorede
povećavaju izlučenje CO2 za 72% ,dok
u drugim slučajevima, iza pojačane prorede,
nastupa smanjenje aktivnosti mikroorganizama
i prema tome slabiji proces
izlučenja ugljičnog dioksida. Autor je svoje
oglede vršio u smrekovim šumama različitih
asocijacija (tilietosum, oxalidosum,
tiliooxalidosum), u svim mjesecima vegetacionog
perioda (koncem svakog mjeseca
u jednakim intervalima). Rezultati bi se
mogli sintezirati ovako. Ovisnost između
izlučenja CO2 i produktivnosti dotične šume
neosporna je. Periodičnost izlučenja
CO2 treba smatrati vrlo osjetljivim pokazateljem
bioloških procesa u tlu. Proučavanje
tog procesa treba nastaviti.


Danilov M., Krasnov A.: O toksičnosti
vlijanija sosnovoga potkornoga klopa na
sosnu obyknovennuju (Toksično djelovanje
borove stjenice na bijeli bor).


Borova stjenica (Aradus cynnamomeus
Panz) je česta štetočina u mladim sastojinama
bijelog bora. Najveće štete nastaju
na kserofilnim staništima i u sušnim godinama.
Autor opisuje načine i posljedice
oštećenja. Treba još provjeriti pretpostavku,
da stjenica izlučuje i ubrizgava u kambijalni
sloj neke toksičke tvari, tj. da se
ne radi samo o mehaničkom (relativno neznatnom)
oštećenju živog tkiva drveta),
nego i o toksičnom djelovanju tog uboda.
Ta je pretpostavka na mjestu, ali oglede
treba nastaviti i omasoviti.


Cyplakova O., Derjužin P.: Sosnovyj
potkornyj klop (Aradus cynnamomeus
Panz.) v kulturan listvennicy Voronežskoj
oblasti (Borova stjenica (Aradus cynnamomeus
Panz.) u kulturama ariša Voroneške
oblasti).


Prethodni članak (Danilova i Krasnova)
osvrće se isključivo na štete na bijelom
boru ne spominjajući druge četinare koji
također mogu osjetno stradati. U ovoj
raspravi govori se o pojavi Aradusa na
svim vrstama ariša evrazijskog kontinenta
(Larix sibirica Ldb., L. Sukaczewi Djl.,


L. decidua Mili.. L. dahurica Terz, i L. lentolepis
Cord.). Izgleda da je daurski ariš
manje otporan od evropskog (L. decidua)
i japanskog (L. leptopepis).
Nikitin I.: Opyt vyrascvanija sosny obyknovennoj
s pomošćju intensivnyh ru


bok uhoda i raspahivanija meždurjadij
(Ogledi na uzgoj bijelog bora uz intenzivne
meliorativne sječe i preora van ja između
redova).


Autor smatra da spomenuti način uzgajanja
bijelog bora treba bezuvjetno preporučiti.
Pri tome treba imati u vidu i ponašanje
breze kao stalne pratilice bora na
velikom dijelu njegova areala. Ako se
breza u dobi od 5—6 godina ne posječe, ne
možemo se nadati uspjehu čak ni onda ako
se dosljedno pridržavamo svih ostalih preporučenih
mjera. Dakle ta sječa breze treba
da bude prvi korak. Mladi brezovi panj
evi slobodno mogu konkurirati boru:
važno je da njihovi izdanci ne prerastu
bor. Tek nakon te prve mjere dolazi niega
samih borića i obavezno oranje intervala
između redova stabalaca. Zabilježeni su
vrlo dobri rezultati u pet sekcija tretiranih
različito, ali uz isti (svakako obavezni)
uvjet preoravanja »međuredova«.


Gurjev T.: O sravniteljnvh isnvtanijah
kruglyh i plastinčatih špal (O komparativnom
ispitivanju okruglih i tesanih pragova).


Na mnogim šumsko industrijskim kolosjecima
SSSR upotrebljavaju se okrugli,
neizrađeni pragovi čija duljina varira ođ
1,8 m do 5 m, a promjer od 8 cm na više.
Na jedan kilometar dolazi 1400 do 2600
takvih primitivnih pragova, a to znači velike
uštede na radnoj snazi i na transportu
materijala od mjesta izrade do kolosjeka.
Međutim financijski je efekat unotrebe
takvih pragova više nego dubiozan.
Autor navodi niz argumenata u korist napuštanja
takvog načina »uštede« rada i
sredstava. Propisno tesani prag je idealno
prilagođen svojoj namjeni koju ne može
ostvariti »oblica«, ti. okrugli Drag. Upotreba
potonjeg povlači za sobom mnoge
štetne posljedice za održavanje samog kolosjeka
i za eksploataciju pogonskog i inog
inventara.


Vasiljev P.: Voprosy ekonomičeskoj ocenki
lesnyh resursov (Problematika ekonomske
procjene šumskih resursa).


Šume SSSR zauzimaju ogroman teritorij.
Čiste sječe se vode na površini od
preko 2,500.000 ha. Cea 50°/o te površine regenerira
se vještačkim putem. Uspjesi su
uglavnom značajni. U mnosim oblastima
evropskog dijela SSSR zabilježeno je povećanje
postotka šumovitosti u periodi
1956—1966 za više neso trećinu. Tako ie
napr. u Kalininskoj oblasti šumovitost povećana
sa 27,1% na 36,2%>, a u Smolenskoj
sa 21,5 na 30,3%. Ima cijelih republika u
kojima je taj porast znatan kao što su
napr. Letonska SSR i Estonska SSR. Fi


119