DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Spomenic e je primilo oko 60 radnih organizacija i ustanova šumarstva


i drvne industrije, brojni pojedinci među nastavnicima i suradnicima s drugih


fakulteta, penzionirani i bivši nastavnici i radnici, kao i sadašnji nastavnici, su


radnici i radnici Šumarskog fakulteta u Beogradu.


Istog je dana, u sali za sjednice, otvorena izložba akad. slikara Petra Mla


denovića, na kojoj su bila izložena 24 rada ovog slikara. ». . . Bez ikakove dra


matike, boja, taj najsuptilniji i najhitniji činilac Mladenovićeve umjetničke in


dividualnosti ... . ima vrlo široku, rječitu i neposrednu naraciju . . . Živeći kao


zatočenik u svijetu svoje tematske renesanse, on je dosljedni poklonik cvijeća,


harmonije i ritmike«, rečeno je u napisu Dr. N. Simić, u katalogu štampanom


u povodu ove izložbe.


28. siječnja 1971. godine:
Tog je dana proslava nastavljena Svečanom akademijom u Domu inženjera
i tehničara Jugoslavije. Akademiju je otvorio i predsjedavao joj predsjednik
Savjeta Šumarskog fakulteta u Beogradu Prof. dr. Vasić Konstantin. Svečanu
akademiju je zatim pozdravio, i ukratko se osvrnuo na značenje ove proslave,
izaslanik predsjednika SFRJ Milenko Bojanić, predsjednik Izvršnog Vijeća SR
Srbije. Podjelom visokih odlikovanja Šumarskom fakultetu u Beogradu i pojedinim
nastavnicima i radnicima, iskazano je još jedno priznanje ovom jubileju.
Svečanost su iza toga pozdravili rektor Univerziteta u Beogradu Prof. dr. Dragiša
Ivanović, podpredsjednik Skupštine grada Beograda Milan Vukos, dekan
Poljoprivrednog fakulteta Zemun Prof. dr. Radojica Kljajić, gosti iz inozemstva
Prof. dr. inž. Franz Hafner ispred Hochschule für Bodenkultur, Wien, Prof.
dr. Franz Fischer ispred Institut für Waldbau der E T H, Zürich, rektor Lesotehničkog
instituta, Sofija. Svečanu akademiju su zatim pozdravili dekan Šumarskog
fakulteta u Zagrebu Prof. dr. Roko Benić, dekan Zemjedelsko-šumarskog
fakulteta u Skopju Prof. dr. Dime Bećar, predstavnik Biotehnička fakulteta
(šumarski odsjek) Prof. inž. Franjo Rajner, dekan Šumarskog fakulteta u
Sarajevu Prof. dr. Ibrahim Kopčić, predstavnik Zavoda za tehnologiju drva,
Mašinski fakultet Sarajevo Prof. dr. Alija Karahasanović, predsjednik DIT-a
SFRJ Luka Popović, predstavnici DIT-a pojedinih republika, predstavnici Poslovnih
udruženja šumarstva i drvne industrije, Instituta i dr.
Iza toga je dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Prof. dr. Ljubomir Petrović
održao referat »Doprinos Šumarskog jakulteta u Beogradu razvoju nastave
i nauke i unapređenju privrede«. U referatu je istakao da se »Šumarski
fakultet Univerziteta u Beogradu u toku 50 godina rada i postojanja razvio u
značajnu nastavnu i naučnu instituciju koja je šumarstvu, preradi drva, melioraciji
erodiranog zemljišta i ozelenjavanju naselja osigurala visokostručne kadrove,
rješavala brojne probleme proizvodnje, pokrenula i razvijala organiziran
naučno-istraživački rad u navedenim oblastima djelatnosti. Radi toga ovaj jubilej
nije od značenja samo za Šumarski fakultet, nego i za sve oblasti privređivanja
za koje se spremaju kadrovi na ovom fakultetu«. Nakon osvrta na početak,
razvoj i današnje stanje šumarske nastave, ističe da je »logičan bio razvojni
put Šumarskog fakulteta od Šumarskog odsjeka Poljoprivrednog fakulteta
do samostalnog fakulteta s četiri odsjeka na kojima se školuju četiri vrste
inženjera čija se polja djelatnosti, i pored toga što imaju svoje korijene u šumarstvu,
međusobno znatno razlikuju i u daljem razvitku još više će se direfencirati.
Bila je to posljedica i potreba razvitka šumarstva koje je nekada sve ove
djelatnosti objedinjavalo ,a koje su se u vrlo dinamičnom poslijeratnom razvitku
u svijetu i kod nas razvile u posebne djelatnosti, i razumljivo, zahtijevale