DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 59     <-- 59 -->        PDF

za fakultet kao ustanovu, kao i problema koji su bili od značenja za njihov život
i rad. 1921 godine osnovano je Udruženje studenata šumarstva koje je intenzivno
radilo sve do početka rata. Takav rad je nastavljen i poslije rata i studenti
su preko svoje organizacije ispunjavali uspješno svoje zadatke i danas je
izgrađen takav odnos na fakultetu da studenti s nastavnicima i ostalim radnicima
fakulteta čine jedinstveni kolektiv. Taj je rad donio vidne rezultate i doprinose
izgradnji i razvijanju naše socijalističke zajednice, ali je on zahtijevao
i žrtve, koje se nalaze u imenima 12 studenata i 30 inženjera šumarstva poginulih
u NOB-i, a koja su istaknuta na spomen ploči u auli Šumarskog fakulteta
u Beogradu.


Djelatnost fakulteta nikada se nije završavala predajom diplome svršenim
studentima. Ona se proširivala u kontaktima s pojedincima u toku njihovog
rada u proizvodnji, kao i u suradnji s privrednim organizacijama. Suradnja se
očitavala i u učešću privrede u rješavanju nekih pitanja od interesa za fakultet
kao: formiranje profila stručnjaka i odgovarajućih nastavnih planova, financiranja
naučno-istraživačkog rada na temama koje su od interesa za privredne
organizacije, učešće predstavnika privrede u organima upravljanja fakultetom
i dr.


Povodom 50-godišnjice izdano je posebno izdanje »Glasnika Šumarskog fakulteta
« u kojem je data »Informacija o radu i razvoju Šumarskog fakulteta u
Beogradu od 1920 do 1970.«, koju je sastavio prof. dr. Mirković Dragoljub. Ovaj
se prikaz bazira na podacima te edicije koja u zaključnom razmatranju iznosi,
da period od pedeset godina rada Fakulteta nije toliko dug da bi se mogli rješiti
svi problemi i izgraditi definitivna njegova fizionomija, ali nije ni toliko
kratak da se ne bi mogli postići vidljivi rezultati. Pregled dosadašnjeg rada
služi prvenstveno tome da se pouzdanije trasiraju putevi daljeg rada. Fakultet
je uvjeren da će i u svom daljem radu imati podršku i pomoć svih onih pojedinačnih
i skupnih snaga kojima je stalo do progresa naučne misli, stručne i
privredne djelatnosti i socijalističkog društva uopće.


Iako je ovaj prikaz samo sekundarna informacija, ipak se u njoj mogu nazrijeti
sve poteškoće i uspjesi kroz koje je u svom 50-godišnjem radu prolazio
Šumarski fakultet u Beogradu. Teškoće su prebrođivane, a uspjesi su ostali i
predstavljaju dio našeg današnjeg stručnog i društvenog napretka.


St. Bađun


PROSLAVA 50 GODINA RADA ŠUMARSKOG FAKULTETA
U BEOGRADU


Glavni dio proslave 50 godina rada Šumarskog fakulteta u Beogradu održan
je od 26. siječnja do 30. siječnja 1971. godine. U te je dane održano nekoliko
svečanosti manifestacionog i radnog karaktera. U nastavku donosimo program
s te proslave i tijek njenog odvijanja:


26. siječnja 1971. godine:
— otvaranje izložbe stručnih i naučnih publikacija nastavnika i suradnika
Šumarskog fakulteta. Brojne publikacije u Biblioteci fakulteta daju pregled
rada i razvoja fakulteta, odnosno naučne i stručne djelatnosti njegovih članova.
Tu su bili izloženi i objavljeni udžbenici za oko 80°/o nastavnih disciplina i to
stalnih ili privremenih oko 40 i autoriziranih skripata oko 20.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— otvaranje izložbe: Pejsaž u srpskom slikarstvu (izložci Narodnog muzeja,
Beograd). Motivi koji su dominirali na izloženim slikama, već po svojim
nazivima: šumski predio (J. Bijelić), motiv iz Slovenije (N. Graovac), čempresi,
masline (M. Milovanović), na rubu šume, breze (N. Petrović), park, pejsaž (I.
Tabaković), predjel s tri drveta, drvored (S. Šumanović) i dr. dovoljno jasno
govore o karakteru te izložbe. Drvo i šuma našli su svoj odraz na 26 izloženih
slika i bili su nadahnuće za ove radove (izložba slika) i radove u susjednoj prostoriji
(izložba publikacija), koji se razlikuju po karakteru, ali im je bogatstvo
izvora zajedničko.


— otvaranje izložbe proizvoda privrednih poduzeća: »Galenika«, »Kordun
«, »Cetinka«, »Zorka«. Izloženi proizvodi su prikazivali produkciju ovih
tvornica, koja se koristi u šumarstvu i drvnoj industriji.


— otvaranje izložbe Slađane Ninković. To je bila izložba radova primjenjene
umjetnosti autorice, koja je student IV godine Odsjeka za hortikulturu,
Šumarskog fakulteta u Beogradu. Eksponati, njih 24, predstavljali su figure iz
životinjskog svijeta i ukrasne predmete.


Istog je dana održana i svečana sjednica Fakultetskog odbora Saveza studenata.


— održavanje svečane sjednice Savjeta Šumarskog fakulteta. Sjednicu je
otvorio i predsjedavao joj predsjednik Savjeta Prof. dr. Vasić Konstantin. Uz
članove Savjeta sjednici su prisustvovali i brojni gosti. Sjednica je imala radni
karakter i na njoj su donesene slijedeće odluke:


1. Odluka o postavljanju poprsja prvom dekanu samostalnog Šumarskog
fakulteta. Po završetku sjednice svečano je otkrivena bista Prof. inž. Rosić
Sretena u auli fakulteta.
2. Odluka o osnivanju fondova za stipendiranje i nagrađivanje studenata
i asistenata Šumarskog fakulteta u Beogradu. Ustanovljeni su Fond »Momčilo
Popović-Ozren«; Fond »Sreten Rosić«; Fond »Žarko Miletić«; Fond »Svetislav
Živojinović«; Fond »Danilo Todorović«. U odlukama o ustanovljivanju gornjih
fondova, sadržana je njihova namjena, kriteriji i visina novčanog pologa.
3. i 4. Proglašenje aleje Arboretuma imenima zaslužnih naučnih radnika i
Odluka o ustanovljenju dana Šumarskog fakulteta u Beogradu. Danom fakulteta
naknadno će se proglasiti jedan dan u mjesecu listopadu.
5. Odluka o ustanovljenju Povelja i Spomenica Šumarskog fakulteta u Beogradu.
Na prijedlog Savjeta dodijeljene su Povelje i Spomenice radnim organizacijama,
društvenim organizacijama, ustanovama i pojedincima, povodom
50-godišnjice Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i to kako slijedi:
Posebn e Povelj e (unikati): Predsjedniku SFRJ J. Brozu Titu, Skupštini
SR Srbije, Izvršnom Vijeću SR Srbije, Skupštini grada Beograda, Univerzitetu
u Beogradu, Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Povelje : Inozemnim fakultetima u Brnu, Nancy, Wien, Lenjingradu;
Šumarskim fakultetima u zemlji; Skupštinama općina Čukarica, Vrnjačka Banja,
Majdanpek, Kraljevo. Povelju su primile i oko 40 radnih organizacija i institucija
šumarstva i drvne industrije. Dodjela Povelja izvršena je i brojnim
pojedincima izvan fakulteta, nastavnicima i suradnicima s drugih fakulteta,
penzioniranim i bivšim, kao i sadašnjim nastavnicima Šumarskog fakultet u
Beogradu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Spomenic e je primilo oko 60 radnih organizacija i ustanova šumarstva


i drvne industrije, brojni pojedinci među nastavnicima i suradnicima s drugih


fakulteta, penzionirani i bivši nastavnici i radnici, kao i sadašnji nastavnici, su


radnici i radnici Šumarskog fakulteta u Beogradu.


Istog je dana, u sali za sjednice, otvorena izložba akad. slikara Petra Mla


denovića, na kojoj su bila izložena 24 rada ovog slikara. ». . . Bez ikakove dra


matike, boja, taj najsuptilniji i najhitniji činilac Mladenovićeve umjetničke in


dividualnosti ... . ima vrlo široku, rječitu i neposrednu naraciju . . . Živeći kao


zatočenik u svijetu svoje tematske renesanse, on je dosljedni poklonik cvijeća,


harmonije i ritmike«, rečeno je u napisu Dr. N. Simić, u katalogu štampanom


u povodu ove izložbe.


28. siječnja 1971. godine:
Tog je dana proslava nastavljena Svečanom akademijom u Domu inženjera
i tehničara Jugoslavije. Akademiju je otvorio i predsjedavao joj predsjednik
Savjeta Šumarskog fakulteta u Beogradu Prof. dr. Vasić Konstantin. Svečanu
akademiju je zatim pozdravio, i ukratko se osvrnuo na značenje ove proslave,
izaslanik predsjednika SFRJ Milenko Bojanić, predsjednik Izvršnog Vijeća SR
Srbije. Podjelom visokih odlikovanja Šumarskom fakultetu u Beogradu i pojedinim
nastavnicima i radnicima, iskazano je još jedno priznanje ovom jubileju.
Svečanost su iza toga pozdravili rektor Univerziteta u Beogradu Prof. dr. Dragiša
Ivanović, podpredsjednik Skupštine grada Beograda Milan Vukos, dekan
Poljoprivrednog fakulteta Zemun Prof. dr. Radojica Kljajić, gosti iz inozemstva
Prof. dr. inž. Franz Hafner ispred Hochschule für Bodenkultur, Wien, Prof.
dr. Franz Fischer ispred Institut für Waldbau der E T H, Zürich, rektor Lesotehničkog
instituta, Sofija. Svečanu akademiju su zatim pozdravili dekan Šumarskog
fakulteta u Zagrebu Prof. dr. Roko Benić, dekan Zemjedelsko-šumarskog
fakulteta u Skopju Prof. dr. Dime Bećar, predstavnik Biotehnička fakulteta
(šumarski odsjek) Prof. inž. Franjo Rajner, dekan Šumarskog fakulteta u
Sarajevu Prof. dr. Ibrahim Kopčić, predstavnik Zavoda za tehnologiju drva,
Mašinski fakultet Sarajevo Prof. dr. Alija Karahasanović, predsjednik DIT-a
SFRJ Luka Popović, predstavnici DIT-a pojedinih republika, predstavnici Poslovnih
udruženja šumarstva i drvne industrije, Instituta i dr.
Iza toga je dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Prof. dr. Ljubomir Petrović
održao referat »Doprinos Šumarskog jakulteta u Beogradu razvoju nastave
i nauke i unapređenju privrede«. U referatu je istakao da se »Šumarski
fakultet Univerziteta u Beogradu u toku 50 godina rada i postojanja razvio u
značajnu nastavnu i naučnu instituciju koja je šumarstvu, preradi drva, melioraciji
erodiranog zemljišta i ozelenjavanju naselja osigurala visokostručne kadrove,
rješavala brojne probleme proizvodnje, pokrenula i razvijala organiziran
naučno-istraživački rad u navedenim oblastima djelatnosti. Radi toga ovaj jubilej
nije od značenja samo za Šumarski fakultet, nego i za sve oblasti privređivanja
za koje se spremaju kadrovi na ovom fakultetu«. Nakon osvrta na početak,
razvoj i današnje stanje šumarske nastave, ističe da je »logičan bio razvojni
put Šumarskog fakulteta od Šumarskog odsjeka Poljoprivrednog fakulteta
do samostalnog fakulteta s četiri odsjeka na kojima se školuju četiri vrste
inženjera čija se polja djelatnosti, i pored toga što imaju svoje korijene u šumarstvu,
međusobno znatno razlikuju i u daljem razvitku još više će se direfencirati.
Bila je to posljedica i potreba razvitka šumarstva koje je nekada sve ove
djelatnosti objedinjavalo ,a koje su se u vrlo dinamičnom poslijeratnom razvitku
u svijetu i kod nas razvile u posebne djelatnosti, i razumljivo, zahtijevale
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 62     <-- 62 -->        PDF

i obrazovanje odgovarajućih kadrova. U tome i je poseban doprinos Šumarskog
fakulteta što je, prateći privredna i društvena kretanja, pravovremeno pristupio
obrazovanju takvih stručnjaka koji će moći uspješno rješavati pitanja tehnike,
tehnologije i unapređenja proizvodnje u odgovarajućim novo nastalim
strukama. Sadržaj nastavnih planova mijenjao se u proteklom periodu shodno
procesu formiranja novih odsjeka i kao odraz napretka nauke i razvoja šumarskih
djelatnosti. Najviše promjena pretrpio je šumarski odsjek iz kojeg su izdvojene
discipline koje su činile osnovu i sastavni dio novo formiranih odsjeka,
odnosno novih oblasti stručne djelatnosti, a uvođene su discipline koje su nastale
razvojem šumarske struke u užem smislu i pojavom nove stručne problematike.
Opće im je obilježje da u dovoljnoj mjeri inzistiraju na teoretskoj spremi
i neophodnoj praktičnoj primjeni«. U daljnjem izlaganju razmatra značenje
nastavno pokusnih objekata za potrebe šumarske i drvarske nastave i ističe
njihovu važnost za terensku nastavu (teoretska i praktična) i održavanje znanstvenih
i stručnih skupova za stručnjake iz proizvodnje. Govoreći o postdiplomskoj
nastavi i broju diplomiranih inženjera, razmatra veličinu doprinosa Šumarskog
fakulteta u Beogradu razvitku struke i unapređenju proizvodnje. Osim
razvijanja nastave u proteklom periodu, razvijen je i naučno-istraživački rad
na fakultetu. On se odvijao s promjenljivim intenzitetom, zavisno od općih i
unutrašnjih stavova i mogućnosti. Najnovija organizacija naučno-istraživačkog
rada na fakultetu, iako na početku svog razvoja, prema dosadašnjim rezultatima
u istraživanju i povezivanju istog s obrazovnim radom i proizvodnjom,
govori da je u osnovi nađen put integriranju obrazovnog i naučno-istraživačkog
rada i oba s proizvodnjom. Danas kao i ranije rezultati toga rada saopćavaju
se javnosti preko brojnih stručnih i naučnih časopisa ili samostalnih edicija.
Do sada je objavljeno preko 2.500 naučnih i stručnih radova i udžbenika. Ističući
potrebu suradnje na polju nastave i naučno-istraživačkog rada, nastavlja
da je »fakultet u svojoj djelatnosti obuhvatio i suradnju s privredom. Obim i
vrsta te suradnje zavisili su od mnogih faktora, ali uvijek je bila prisutna želja
da se suradnja usavršuje i proširuje. Priroda struke za koje se spremaju kadrovi
na fakultetu iziskivala je obostranu suradnju. Zato je ona prisutna od
prvih dana rada fakulteta, a s razvojem nastave i naučnog rada stalno se proširivala
i sadržajno obogatila. Postignuti stupanj treba i dalje proširivati i razvijati,
unoseći nove vidove suradnje, tim prije što naš društveno-ekonomski
razvitak ide u pravcu sve većeg učešća privrede u definiranju obrazovnih i naučno-
istraživačkih zadataka i materijalnog osiguravanja njihovog izvršavanja«.
Na završetku svog izlaganja Prof. dr. Lj. Petrović je rekao »Naš pogled u ovom
trenutku nije i nesmije biti usmjeren na prošlost. Analiziranjem rada u proteklom
vremenu sagledavamo i određujemo pravce daljnjeg razvitka. Dosadašnja
osvjedočena spremnost fakulteta da prati društvena kretanja i tehničko-tehnološki
razvitak, utvrđuje uvjerenje da će i u buduće pravovremeno i uspješno
određivati pravac obrazovanja kadrova i sadržaj naučne i stručne aktivnosti.«


Svečana akademija je nastavljena podjelom Posebnih Povelja i Povelja, a
završena je umjetničkim programom kojeg su izveli članovi KUD »I. Lola Ribar
«. St. Bađun