DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 58     <-- 58 -->        PDF

njuje se da je, od početka rada do kraja rata, na Šumarskom odsjeku diplomiralo
oko 600 do 700 šumarskih inženjera. Prvi inženjer šumarstva ovog fakulteta
je ing. Crvenčanin Božidar koji je diplomirao 1925. godine. Broj diplomiranih
nakon oslobođenja, po odsjecima i nastavnim planovima, zaključno sa
školskom godinom 1969/70. je slijedeći:


Odsjek za šumarstvo:


opći šumarski (upisani prije rata diplomirali poslije rata) . . 102
šumsko-uzgojni smjer (1945—1952) 444
opći šumarski (1952—1956) 221
šumarski (1956—) 475


UKUPNO: 1.242


Prosječno je godišnje, kroz 25 godina, diplomiralo 50 inženjera šumarstva.


Odsjek za drvnu industriju:


šumarsko-industrijski smjer (1945—1952) 314


drvno-industrijski odsjek (1956—1960) 145


odsjek mehaničke prerade drva (1960—1966) 105


UKUPNO: 564


Prosječno godišnje, kroz 21 godinu, diplomiralo je 27 inženjera za rad u
industriji drva.


Odsjek za hortikulturu:
Od početka rada ovog Odsjeka u 1960. godini diplomiralo je 119 inženjera
za rad u oblasti ozelenjavanja naselja i pejsažne arhitekture.. Prosječno, kroz
6 godina, završilo je na ovom Odsjeku 20 inženjera.


Odsjek za eroziju i melioracije:
Od I960., godine kada je Odsjek počeo s radom diplomiralo je 54 inženjera
ili prosječno godišnje 9 inženjera.
U periodu poslije oslobođenja ukupno je diplomiralo 1979. inženjera ili
prosječno godišnje 79.
Podaci o broju kandidata koji su završili nastavu III stupnja (postdiplomska)
odnose se na period od 1960. godine, kada je ta nastava regulirana zakonskim
propisima i odredbama Statuta Šumarskog fakulteta. Nastava za stjecanje
naziva magistra nauka održava se od 1962. godine. Ovaj je naziv steklo
ukupno 33 kandidata, odnosno po godinama:


19—64 —65 —66 —67 —68 —69 —70
16 6 6 6 3 3


Od toga je bilo 10 kandidata sa Šumarskog fakulteta u Beogradu, 12 iz drugih
naučnih institucija, 3 iz privrednih organizacija i 1 iz inozemstva. Nastava
za specijalizaciju održana je u periodu 1960—64 godine i završilo ju je 6 kandidata.


Studenti Šumarskog fakulteta (odsjeka), osim učešća u neposrednom nastavnom
procesu, učestvovali su aktivno u rješavanju niza pitanja od interesa