DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 55     <-- 55 -->        PDF

cVi&ska$kol6ka na&tana u $umae6t&u i cicana^ indu6tclfi


PEDESETOGODIŠNJICA RADA ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA
U BEOGRADU OD 1920. DO 1970.


Potreba za visokoškolskim šumarskim kadrovima javila se u Srbiji već
polovicom prošlog stoljeća. Visokostručni kadar u to se vrijeme školovao u inozemstvu
i to uglavnom u Njemačkoj. To je kasnije imalo odraza na šumarstvo
Srbije i profil kadrova i neke druge karakteristike današnjeg fakulteta. Još
1909. godine donesena je odluka da se osnuje Poljoprivredni fakultet. Ova je
odluka ostvarena tek 1920. godine, odnosno nastava je počela u zimskom semestru
1920/21. školske godine. Uprvoj uredbi Poljoprivrednog fakulteta iz
1921 godine nalazi se i nastavni plan Šumarskog odsjeka. Zakon o univerzitetima
iz 1930. godine potvrdio je postojeće stanje i ujedno promijenio dotadašnji
naziv u Poljoprivredno-šumarski fakultet. Pod ovim nazivom ,iako organizaciono
u znatnijoj mjeri samostalan, Šumarski odsjek ostao je sve do 5. veljače
1949. godine, kada je Vlada NR Srbije donijela uredbu o osnivanju posebnog
Poljoprivrednog i posebnog Šumarskog fakulteta u Beogradu. To je bio
prvi samostalni šumarski fakultet u Jugoslaviji.


Rad i razvoj Šumarskoj odsjeka u prvih deset godina (1920—1932.) nije zadovoljavao
jer fakultet nije imao ni svoju vlastitu zgradu. Rješavanje pitanja
smještaja općenito je i historijat opremanja fakulteta za nastavni i naučni rad.
Tek izgradnja zgrade fakulteta u Zemunu stvorila je mogućnost da se on normalno
opremi. Tada su suvremeno opremljeni zajednički laboratoriji (kemija,
agrikulturna kemija, pedologija), a na Šumarskom odsjeku laboratoriji, zbirke
i praktikumi za entomologiju, zaštitu šuma, lovstvo, geodeziju i dr. Ovaj rad
i razvoj fakulteta prekinut je 1941. godine i fakultet za vrijeme II svjetskog
rata nije radio.


Nakon osnivanja Šumarskog fakulteta 1949. godine, problem smještaja fakulteta
postao je aktuelan. Odlukom NO grada Beograda, početkom 1953. godine,
dodijeljena je Šumarskom fakultetu nedovršena zgrada školskog centra
bivšeg Ministarstva saobraćaja, koja se nalazi na Banovom-brdu. Nakon adaptacije
i nadogradnje, fakultet se preselio u novu zgradu gdje se i danas nalazi.


Prvi nastavni planovi bili su po karakteru orijentirani na obrazovanje šumarskih
stručnjaka općeg tipa. Nastavni plan karakterizira profil stručnjaka
koji se po njemu obrazuje, a profil je uslovljen zadacima i potrebama djelatnosti
u proizvodnji. Pošto su se ove potrebe mijenjale tokom proteklog perioda,
razumljivo je da se i nastavni plan fakulteta više puta mijenjao. Sve veća potreba
na stručnjacima za preradu drva zahtijevala je proširenje discipline ove
oblasti i stoga je 1956 godine osnovan Drvno-industrijski odsjek. Razvoj proizvodnih
snaga u našoj zemlji dospio je do razine potrebe suvremene podjele
rada. Tako je 1960. godine došlo do formiranja novih odsjeka i to: Šumarski,
Mehanička prerada drva, Kemijska prerada drva, Ozelenjavanje naselja, Melioracije
i uređenje bujica. Danas na Šumarskom fakultetu u Beogrdu rade 4
odsjeka: Odsjek za šumarstvo, Odsjek za drvnu industriju, Odsjek za hortikulturu
i Odsjek za eroziju i melioracije.


Nastavni plan kao obavezni dio uključuje i izvršenje školske prakse. Na
tim praksama studenti rješavaju praktične zadatke iz većine stručnih disci