DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 52     <-- 52 -->        PDF

svega sami šumari shvate realnost neminovnog razvoja rekreacije u šumi i da
s tom vrstom ljudske aktivnosti računaju kao s novim i vrlo perspektivnim elementom
gospodarenja šumama i sastavnim dijelom šumskoprivrednih osnova.


Pošto je danas opće poznato i priznato da je šuma sredina koja pruža najpotpuniju
mogućnost rekreacije današnjem gradskom stanovnikvi, zamorenom
od nervnih i psihičkih naprezanja što mu ih nameće savremeni život i rad —
pa stoga ovaj ne oklijeva da prevali svojim automobilom i 200 kilometara da bi
nedjeljni odmor proveo u šumskom ambijentu, politika korištenja zemljišta
mora o ovim potrebama sve više voditi računa, a planiranje u toj oblasti, u koje
šumarstvo mora biti uključeno, treba da sadrži i mjere koje treba poduzimati
u cilju razvitka rekreacije.


Jedna od tih mjera mogu biti i pošumljavanja šumskih zemljišta ili zemljišta
marginalnih za iole intenzivniju poljoprivredu, koja se uz privlačne uvjete
mogu vršiti u okviru »Mansholtovog plana«, ali svaka zemlja koja s pažnjom
prati razvoj rekreacije, i u tome ulogu šuma, mora i iznalaziti instrumente za
financiranje ulaganja u takav razvoj. Danas se može u pravom smislu riječi
govoriti o tržištu rekreativnih djelatnosti. To tržište treba izučavati da bi bile
poznate potrebe (potražnja) i mogućnosti (ponuda) za njihovo zadovoljavanje.
Međunarodna unija instituta za šumarska istraživanja (IUFRO) prihvatila je da
se aktivno uključi u metodološka istraživanja ove vrste.


Kad je riječ o metodologiji utvrđivanja vrijednosti usluga koje šume pružaju
izvan šumske proizvodnje (indirektne koristi od šuma), onda se tu u prvom
redu radi o njihovoj kvantifikaciji i kvalifikaciji i, konačno, o njihovoj valorizaciji.
Izvjesni pokušaji u tome pravcu su načinjeni, ali se oni metodološki
uglavnom zasnivaju na fizičkim i ekološkim parametrima pa je nužno da se iznađu
takvi sistemi klasifikacije rekreacionih zona koji bi pružili potpunu sliku
raznovrsne upotrebljivosti ovih zona u svrhe odmora, predaha i uopće korištenja
slobodnog vremena.


Mogu biti od interesa za metodologiju utvrđivanja rekreativnih vrijednosti
šume elementi ove metodologije koje sadrži kanadski zakon o reorganizaciji i
razvoju poljoprivrede:


— kvalitet, broj i raspored prirodnih zona za rekreaciju u pojedinim oblastima
zemlje,


— usporedne pogodnosti predjela izvan gradova za aktivnosti u slobodnoj
prirodi prema sadašnjim zahtjevima većine izletnika i turista,
— vrste aktivnosti u slobodnoj prirodi za koje određeni predio pruža najviše
mogućnosti,
— izdvajanje predjela od izuzetne ili jedinstvene rekreativne vrijednosti i
— elementi koji omogućavaju nadležnim organima usvajanje određene politike
i programa razvoja rekreacije.
Utjecaj korištenja šuma za svrhe rekreacije sasvim je očevidan i opipljiv,
pa se ipak još mnogo šta mora uraditi da bi se iznašle metode ekonomske procjene
toga utjecaja. Naročito kad se radi o promjenama što će u šumskoprivrednim
osnovama nastati zbog promjena u načinu gospodarenja, bit će neophodno
da se izvrši analiza ulaganja i troškova održavanja koji nastaju po osnovi
izmijenjenih ciljeva gospodarenja u pojedinim gospodarskim jedinicama.


Isto tako, pošto će potrebe za zaštitnim i rekreativnim funkcijama šume
rasti paralelno sa porastom potrošnje drveta, šumska gospodarstva će imati
mnogo posla oko usklađivanja raznih međusobno suprotnih interesa i iznala