DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Vertikalnom integracijom šumarstva i drvne industrije, troškovi za održavanje
socijalnih funkcija šume prenose se samo na ove dvije privredne grane.
To je moguće samo dok su troškovi drvne industrije niski, no kako i u ovoj privrednoj
grani neće moći cijene rasti onim tempom kako je to negdje danas, ovakova
integracija je samo privremena mjera.


Perspektiva organizacije šumarstva, bar tako mislimo, je u trećem modelu,
gdje će društvena zajednica doprinositi šumarstvu radi koristi koje šuma pruža
svojim opstankom.


Prof. dr Roko Benić


SVE VEĆE ZNAČENJE REKREATIVNE VRIJEDNOSTI ŠUMA


ANTE RADOVClC, đipl. ing.


Proučavajući dokumente nekoliko posljednjih sjednica Evropske komisije
za šumarstvo i njenih organa, sama se po sebi nameće misao o pravoj eskalaciji
važnosti koja se pridaje rekreativnoj i zaštitnoj funkciji šume u većini zemalja
Evrope, a naročito utjecaju što ga porast iskorištavanja ovih funkcija vrši
na šumsku proizvodnju.


Na posljednjoj sjednici Radne grupe za gospodarenje šumama Evropske komisije
za šumarstvo, održanoj septembra prošle godine u Rimu, predstavnici
svih evropskih zemalja svestrano su razmotrili pitanja koja šumarstvo mora riješiti
što je moguće prije, da bi svoje osnove gospodarenja šumama uskladilo
sa sve bržim porastom potražnje rekreacije u šumi.


U osnovi se ova pitanja svode na:


— utvrđivanje metodologije za kvantifikaciju i kvalifikaciju sadašnjih i
budućih potreba za rekreacijom u šumi i mogućnosti zadovoljavanja ovih potreba;
— istraživanje utjecaja razvoja turizma i svih vidova rekreacije na gospodarenje
šumama;
— utvrđivanje određene politike gospodarenja šumama u svijetlu sve masovnijeg
iskorištavanja njihovih upotrebnih vrijednosti u svrhe odmora i razonode,
i
— traženje rješenja za financiranje ulaganja u ovaj vid upotrebe šuma,
koja ne mogu teretiti šumsku proizvodnju.
U razvijenim zemljama Evrope skup svih onih ljudskih aktivnosti koje zovemo
zajedničkim nazivom »rekreacija« počeo se razvijati tridesetih godina
ovog stoljeća. Sve do zadnjeg rata rekreacija je, međutim, bila gotovo isključivo
privilegija imućnih slojeva društva ili pak neodoljiva potreba manje imućnih
ljubitelja prirodnih ljepotata za boravkom u prirodi i za putovanjima.


Do bržeg razvoja rekreacije svih vidova (izletništvo, turizam, sportski ribolov,
piknikovanje, podizanje ljetnikovaca i vikendica, putovanja u druge


* Rad je pod istim naslovom objavljen u časopisu Drvarski glasnik, br. 20, 1970.
100