DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 5     <-- 5 -->        PDF

i daje još jednu, t. j . četvrtu generaciju, koja kompletno prelazi u dijapauzu i
prezimljava na isti način kao i dio prethodne generacije. Prema tome u trećoj
generaciji dolazi do fakultativne, a u četvrtoj do obligatorne dijapauze gusjenica.
Tako se na prezimljavanju nalaze i prostorno i vremenski zajedno gusjenice
dviju različitih generacija u istoj razvojnoj fazi.


Dio treće generacije s kontinuiranim razvojem nazvan je trećom jesenskom
generacijom (jer dovršava razvoj u jesen), a onaj dio koji prolazi kroz dijapauzu
trećom zimskom generacijom (jer prezimljava). Ova je distinkcija veoma
važna s obzirom na potpuno različite ekološke prilike u kojima se dotične populacije
razvijaju.


Nakon zimske dijapauze gusjenice obiju generacija nastavljaju razvoj zajednički
(prostorno i vremenski) i daju koncem mjeseca maja iduće godine leptire,
koji obnavljaju godišnji razvojni ciklus.


BILJKE-HRANITELJICE TOPOLINA CUPAVOG PRELCA


Topolin čupavi prelac označuje se u literaturi kao štetnik topola i vrba, u
čemu se slažu svi strani i domaći autori (Hoffmann, 1894, Dobeneck,
1899, Lampe rt, 1907, Grünberg, 1913, G a e d e, 1929, Gusev-Rimski-
Korsakov, 1951, Kožančikov, 1955, Schimitschek, 1955,
Wettstein, 1955, S p a i ć, 1955, Kovačevi ć, 1956, Živoj inović,
1956, Mijin, 1958, Mikloš, 1960, Jegorov, 1962, A r r u, 1964, S i d o r,
1964). Njegove su gusjenice nađene na velikom broju vrsta iz rodova Populusi Salix, a samo iznimno i veoma rijetko na drugim biljkama. Prema tome bi
topolin čupavi prelac spadao u grupu oligofagnih insekata.


Svi se autori također slažu u tome, da ovaj štetnik češće napada topole
nego vrbe. Do takvog se zaključka može dosta lako doći i jednostavnim promatranjem
u prirodi. Međutim, u pogledu preferencije štetnika prema pojedinim
vrstama topola mišljenja nisu sasvim podudarna. Tako na pr. Duponche l
(cit. A r r u, 1964) označuje bijelu topolu, a Noyor i (1929) jablan kao biljku
kojom se štetnik najradije hrani. Jegoro v (1962) bilježi nekoliko masovnih
pojava topolina čupavog prelca u zapadnom Sibiru na trepetljici i crnoj topoli.
Do najintenzivnijeg brštenja, sve do potpunog golobrsta, došlo je na trepetljici,
a bilo je šteta i na vrbi Salix acutifolia Wild. Ovaj je podatak veoma zanimljiv
po tome, što je to do sada jedini zabilježeni slučaj golobrsta na trepeteljici. Međutim,
isti autor primjećuje da su u rasadnicima mlade gusjenice (u 1. i 2. razvojnoj
fazi) radije brstile crnu topolu i vrbu Salix acutifolia Wild, nego trepetljiku,
a tek u kasnijim razvojnim fazama više nisu pokazivale nikakovu izbirljivost
u ishrani lišćem ovih biljaka.


Ipak, većina naprijed navedenih autora drži da topolin čupavi prelac preferira
euroameričke topole i to na temelju činjenice, da su njegove masovne
pojave u mnogim zemljama zabilježene u posljednjih dvadesetak godina upravo
na tim topolama.


METODA ISTRAŽIVANJA


Pokusi sa uzgojem topolina čupavog prelca na različitoj hrani vršeni su u
laboratoriju od proljeća 1958. do jeseni 1959. godine, te su obuhvatili ukupno
sedam generacija, što znači jedan potpuni razvojni ciklus i još tri generacije ili
gotovo dva razvojna ciklusa (bez 3. zimske i 4. generacije u drugoj godini pokusa).
Gusjenice su bile hranjene lišćem slijedećih topola: Populus euroameri


55