DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 48     <-- 48 -->        PDF

c4kiuelna pcßblematika


NEKA MIŠLJENJA 0 POLOŽAJU ŠUMARSTVA, NJEGOVOM DOHOTKU
! ORGANIZACIJI


U ovom prikazu obrađujemo ovu problematiku prema članku Prof. M.
Prodana »Die Fragwürdigkeit forstlicher Rationalisierungsvorschläge
« objavljenom u časopisu »Der Forst-und Holzwirt«


— Nr. 14-1970.
Ekonomski položaj šumarstva u industrijskom društvu predmet je mnogih
rasprava kako među šumarima tako i među svim građanima bez obzira kojom
se djelatnošću bave.


Naime svuda u svijetu, a naročito u industrijski razvijenim zemljama, uviđa
se i sve više dolaze do izražaja tako zvane socijalne funkcije šume tj. koristi
što ih šuma daje ljudskoj zajednici svojim postojanjem i utjecajem na zrak, režim
voda i potrebama rekreacije gradskog stanovništva.


Ove koristi je teško izraziti novcem i financiranje raznih mjera u šumarstvu,
da se osiguraju ove funkcije šume, snosi obično cijelo društvo putem financiranja
iz društvenih sredstava.


U zadnje vrijeme se o tome problemu naročito mnogo raspravlja u Njemačkoj.


Ukoliko je šumarstvo organizirano na bazi poduzeća, koje treba da se izdržava
iz direktnih proizvoda šume (glavni i sporedni proizvodi), a za socijalne
funkcije ne prima nikakve naknade od društva, šumarstvo dolazi u položaj da
sve više postaje nerentabilna djelatnost. Naime, troškovi u šumarstvu konstantno
rastu radi porasta osobnih dohodaka i materijalnih troškova, a prihodi
se uglavnom smanjuju pa i ako se cijene proizvoda povećavaju, jer svjetski porast
cijene šumskih proizvoda ne prati porast troškova.


Doduše mjerama racionalizacije se pad prihoda od šumarstva usporava odnosno
troškovi smanjuju, ali tendencija opadanja prihoda ostaje i konačno će
ipk dovesti do gubitaka u šumarstvu.


U Njemačkoj smatraju da koncem ovoga stoljeća neće biti ni jedne šume,
koja će biti rentabilna.
Model ovakove organizacije šumarstva nazvan je u Njemačkoj modelom
bez perspektive.


INDUSTRIJSKI RAZVOJ »
MODEL 1. DEZPERSPEKTIVNA ORGANIZACIJA ŠUMARSTVA


Grafički smo ga prikazali na grafikonu 1 (vidi si. 1).
Da se ova tendencija uspori i što je moguće više šumarstvo osamostali u
svojim djelatnostima, provodi se vertikalna organizacija šumarstva i drvne in
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 49     <-- 49 -->        PDF

dustrije. Naime u drvnoj industriji dohodak kao i u svim industrijskim djelatnostima
raste, jer je porast troškova manji od porasta vrijednosti proizvoda.
Model vertikalne integracije šumarstva i drvne industrije prikazan je shematski
na grafikonu 2. (vidi si. 2).


INDUSTRIJSKI RAZVOJ


MODEL 2. VERTIKALNA INTEGRACIJA ŠUMARSTVA i DRV. INDUSTRIJE


I u jednom i u drugom modelu organizacije nisu uzete u obzir socijalne
funkcije šume, za izvršenje kojih treba da doprinosi društvena zajednica.


U slučaju gdje društvena zajednica daje doprinos šumarstvu, zbog toga što
se šume moraju održavati radi njihovih socijalnih funkcija, vrijedi tzv. univerzalni
model organizacije šumarstva (vidi grafikon na si. 3).


MODEL 3. UNIVERZALNI MODEL ORGANIZACIJE
[Socijalno-ekonomski model)


Danas se u industrijski razvijenim zemljama svijeta smatra da je to jedini
perspektivni model šumarstva i da će u budućnosti društvena zajednica morati
sve više doprinositi za izvršenje tih tzv. socijalnih funkcija šume.


Danas u svijetu, bar u Evropi, održavanje šuma traži sve veće troškove,
koje one svojim proizvodima ne mogu pokriti.


U našoj organizaciji šumarstva rješava se to povišenjem cijene proizvoda
i mjerama racionalizacije, no kako se pokazalo u industrijski razvijenim zemljama
Evrope, takovo stanje se neće moći dugo održati.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Vertikalnom integracijom šumarstva i drvne industrije, troškovi za održavanje
socijalnih funkcija šume prenose se samo na ove dvije privredne grane.
To je moguće samo dok su troškovi drvne industrije niski, no kako i u ovoj privrednoj
grani neće moći cijene rasti onim tempom kako je to negdje danas, ovakova
integracija je samo privremena mjera.


Perspektiva organizacije šumarstva, bar tako mislimo, je u trećem modelu,
gdje će društvena zajednica doprinositi šumarstvu radi koristi koje šuma pruža
svojim opstankom.


Prof. dr Roko Benić


SVE VEĆE ZNAČENJE REKREATIVNE VRIJEDNOSTI ŠUMA


ANTE RADOVClC, đipl. ing.


Proučavajući dokumente nekoliko posljednjih sjednica Evropske komisije
za šumarstvo i njenih organa, sama se po sebi nameće misao o pravoj eskalaciji
važnosti koja se pridaje rekreativnoj i zaštitnoj funkciji šume u većini zemalja
Evrope, a naročito utjecaju što ga porast iskorištavanja ovih funkcija vrši
na šumsku proizvodnju.


Na posljednjoj sjednici Radne grupe za gospodarenje šumama Evropske komisije
za šumarstvo, održanoj septembra prošle godine u Rimu, predstavnici
svih evropskih zemalja svestrano su razmotrili pitanja koja šumarstvo mora riješiti
što je moguće prije, da bi svoje osnove gospodarenja šumama uskladilo
sa sve bržim porastom potražnje rekreacije u šumi.


U osnovi se ova pitanja svode na:


— utvrđivanje metodologije za kvantifikaciju i kvalifikaciju sadašnjih i
budućih potreba za rekreacijom u šumi i mogućnosti zadovoljavanja ovih potreba;
— istraživanje utjecaja razvoja turizma i svih vidova rekreacije na gospodarenje
šumama;
— utvrđivanje određene politike gospodarenja šumama u svijetlu sve masovnijeg
iskorištavanja njihovih upotrebnih vrijednosti u svrhe odmora i razonode,
i
— traženje rješenja za financiranje ulaganja u ovaj vid upotrebe šuma,
koja ne mogu teretiti šumsku proizvodnju.
U razvijenim zemljama Evrope skup svih onih ljudskih aktivnosti koje zovemo
zajedničkim nazivom »rekreacija« počeo se razvijati tridesetih godina
ovog stoljeća. Sve do zadnjeg rata rekreacija je, međutim, bila gotovo isključivo
privilegija imućnih slojeva društva ili pak neodoljiva potreba manje imućnih
ljubitelja prirodnih ljepotata za boravkom u prirodi i za putovanjima.


Do bržeg razvoja rekreacije svih vidova (izletništvo, turizam, sportski ribolov,
piknikovanje, podizanje ljetnikovaca i vikendica, putovanja u druge


* Rad je pod istim naslovom objavljen u časopisu Drvarski glasnik, br. 20, 1970.
100