DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 48     <-- 48 -->        PDF

c4kiuelna pcßblematika


NEKA MIŠLJENJA 0 POLOŽAJU ŠUMARSTVA, NJEGOVOM DOHOTKU
! ORGANIZACIJI


U ovom prikazu obrađujemo ovu problematiku prema članku Prof. M.
Prodana »Die Fragwürdigkeit forstlicher Rationalisierungsvorschläge
« objavljenom u časopisu »Der Forst-und Holzwirt«


— Nr. 14-1970.
Ekonomski položaj šumarstva u industrijskom društvu predmet je mnogih
rasprava kako među šumarima tako i među svim građanima bez obzira kojom
se djelatnošću bave.


Naime svuda u svijetu, a naročito u industrijski razvijenim zemljama, uviđa
se i sve više dolaze do izražaja tako zvane socijalne funkcije šume tj. koristi
što ih šuma daje ljudskoj zajednici svojim postojanjem i utjecajem na zrak, režim
voda i potrebama rekreacije gradskog stanovništva.


Ove koristi je teško izraziti novcem i financiranje raznih mjera u šumarstvu,
da se osiguraju ove funkcije šume, snosi obično cijelo društvo putem financiranja
iz društvenih sredstava.


U zadnje vrijeme se o tome problemu naročito mnogo raspravlja u Njemačkoj.


Ukoliko je šumarstvo organizirano na bazi poduzeća, koje treba da se izdržava
iz direktnih proizvoda šume (glavni i sporedni proizvodi), a za socijalne
funkcije ne prima nikakve naknade od društva, šumarstvo dolazi u položaj da
sve više postaje nerentabilna djelatnost. Naime, troškovi u šumarstvu konstantno
rastu radi porasta osobnih dohodaka i materijalnih troškova, a prihodi
se uglavnom smanjuju pa i ako se cijene proizvoda povećavaju, jer svjetski porast
cijene šumskih proizvoda ne prati porast troškova.


Doduše mjerama racionalizacije se pad prihoda od šumarstva usporava odnosno
troškovi smanjuju, ali tendencija opadanja prihoda ostaje i konačno će
ipk dovesti do gubitaka u šumarstvu.


U Njemačkoj smatraju da koncem ovoga stoljeća neće biti ni jedne šume,
koja će biti rentabilna.
Model ovakove organizacije šumarstva nazvan je u Njemačkoj modelom
bez perspektive.


INDUSTRIJSKI RAZVOJ »
MODEL 1. DEZPERSPEKTIVNA ORGANIZACIJA ŠUMARSTVA


Grafički smo ga prikazali na grafikonu 1 (vidi si. 1).
Da se ova tendencija uspori i što je moguće više šumarstvo osamostali u
svojim djelatnostima, provodi se vertikalna organizacija šumarstva i drvne in