DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Budući da je Gardona u ovim pokusima bila relativno najnovije odnosno najmanje
poznato sredstvo, to smo u I pokusu ispitali još jednu, za daljnja 4 puta
nižu koncentraciju tj. 0,0125%. Utvrdili smo da ta koncentracija daje i proporcionalno
manju efikasnost — nakon 5 dana svega 70n/o — pa smo je u narednim
pokusima ispustili iz ispitivanja.


Nadalje, ispitali smo efikasnost ova dva preparata na gusjenicama IV stadija.
Tako je u I pokusu niža koncentracija Gardone nakon 5 dana ispoljila efikasnost
od samo 43,4°/o. Šteta je da nismo mogli ispitati višu koncentraciju
Gardone na starijim gusjenicama i to kod viših temperatura, kako bismo je
mogli usporediti s Dipterexom. Dipterex je u višoj koncentraciji na gusjenicama
IV stadija ispitan u toku II i III pokusa. U prvom slučaju 100% mortalitet
postignut je nakon 4 dana, a u drugom nakon 3 dana. I ovdje se, prema tome,
pokazalo da viša temperatura stimulira brže djelovanje Dipterexa. Međutim
u ovim pokusima nije bilo planirano ispitivanje efikasnosti insekticida protiv
starijih gusjenica gubara, ono je provedeno uzgred i ovisilo je o broju gusjenica
starijih stadija koje su nam slučajno bile na raspolaganju.


Diazinon, Zolone i Metation svrstali smo u posebnu skupinu zato što su u
višim koncentracijama, doduše, također izazvali 100% mortalitet, ali su se u
nižim koncentracijama pokazale velike razlike. I ovi su preparati ispitivani
samo u toku II i III pokusa. Viša koncentracija Diazinona u oba je pokusa ispoljila
100°/o efikasnost već nakon 2 dana, dok je niža koncentracija u I pokusu
istu efikasnost ispoljila nakon 3 dana, ali je u III pokusu efikasnost bila začuđujuće
malena, svega 13,2°/o. Drugi preparat Zolone u višim koncentracijama
u oba pokusa uzrokovao je 100% mortalitet nakon 3 dana, a niža koncentracija
imala je isti efekt u II pokusu nakon 5 dana, dok je u III pokusu postigla 78,9%.
Po tome sudeći, Zolone je djelovao nešto sporije od Diazinona s tim da više
temperature nisu imale veći utjecaj na djelovanje ovih preparata. Treći preparat
Metation djelovao je općenito još sporije od Diazinona i Zolona. Metation
je u višoj koncentraciji u II pokusu izazvao 100% mortalitet tek nakon 5 dana
pokusa, ali je istu efikasnost postigao u III pokusu već nakon 2 dana. Teško je
reći da se ovdje radi o utjecaju viših temperatura jer kod nižih koncentracija
nije bilo tako. Efikasnost nižih koncentracija Metationa u II pokusu bila je
svega 76,3%, a u III pokusu samo 50%.


Konačno u posljednju skupinu svrstali smo Radotion, koji ni u jednoj kombinaciji
ovih pokusa nije postigao 100% efikasnost. Više koncentracije ovog
preparata ispoljile su efikasnost od 64,1% odnosno 76,3%, a niže koncentracije
svega 25,6% odnosno 0,0%.


SAŽETAK


Na osnovu postignutih rezultata u ispitivanju efikasnosti nekih insekticida
protiv gusjenica gubara u uvjetima ovih pokusa može se zaključiti ovo:


Nogos i Orthodibrom ispoljili su najbrže djelovanje. Oba preparata imaju
jako inicijalno, a veoma kratko rezidualno djelovanje, praktički svega nekoliko
sati do jedan dan. Nogos, kako u višoj tako i u nižoj ispitivanoj koncentraciji,
postizava 100% efikasnost samo u slučaju ako su gusjenice odmah nakon tretiranja
izložene djelovanju preparata. Orthodibrom djeluje slično kao i Nogos,
ali u nižoj koncentraciji daje nešto slabiju efikasnost (93—95%). S obzirom na
kratkoću djelovanja, biološka vrijednost ovih preparata bila bi veća nego ostalih
preparata.