DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 43     <-- 43 -->        PDF

su u svim ispitivanim kombinacijama u našim pokusima pokazali 100% efkasnost.
Najprije da razmotrimo kako je djelovao DDT. U I pokusu bila je u ispitivanju
samo viša koncentracija i ona je izazvala 100°/o efikasnost nakon 3 dana.
U II pokusu viša koncentracija DDT-a izazvala je 100% mortalitet nakon 2
dana, a niža nakon 3 dana, dok su u III pokusu obje koncentracije izazvale isti
mortalitet nakon 3 dana.


U ovom smislu kao najsličniji DDT-u pokazao se Nexagan. Ovaj je preparat,
doduše, bio ispitivan samo u toku II i III pokusa, ali je u svim kombinacijama
ispoljio 100°/o efikasnost. U toku II pokusa viša koncentracija Nexagana
izazvala je 100% mortalitet nakon 3 dana, a niža nakon 4 dana, dok su u III pokusu
istu efikasnost obje koncentracije postigle nakon 3 dana. Primijećeno je
da je efikasnost bila nešto brža kod viših temperatura. Šteta je što, radi ograničenog
broja gusjenica koje su nam bile na raspolaganju, ovaj preparat nije
ispitivan i u toku I pokusa. Napominjemo da u I pokusu nijedan preparat u nižoj
koncentraciji nije pokazao 100% djelovanje.


Ovom prilikom osvrnut ćemo se i na rezultate naših ranijih ispitivanja
sličnih preparata protiv gusjenica gubara. U tim ispitivanjima preparat na bazi
bromofosa Nexion EC 40 u koncentraciji 0,2% ispoljio je prosječnu efikasnost
od 78,4%, u koncentraciji 0,3% efikasnost od 90,0%) i u koncentraciji 0,4% efikasnost
97,5% nakon 5 dana. Preparat CA 5612 u koncentraciji 0,2% ispoljio
je efikasnost od svega 63% za isto vrijeme. Prema tome, preparat na bazi bromofos-
etila pokazuje znatno bolju efikasnost protiv gusjenica gubara od bromofosa
(BRITVEC, 1965).


Ovamo bismo mogli ubrojiti i one ispitivane insekticide, koji su se također
pokazali veoma efikasni protiv gusjenica gubara, ali ih posebno spominjemo
zato jer u nekim kombinacijama s nižim koncentracijama u našim pokusima
nisu uvijek postigli efikasnost od 100%, iako je ona bila najmanje 97%. To su
Gardona i Dipterex. U I pokusu oba preparata pokazala su praktički jednaku
efikasnost: njihove više koncentracije izazvale su 100% mortalitet nakon 4
dana, dok niže koncentracije ni nakon 5 dana nisu postigle veću efikasnost od
97%. U II pokusu došao je do izražaja efekt izlaganja gusjenica na mokro lišće,
osobito kod Gardone: obje koncentracije Gardone, kao i viša koncentracija Dipterexa,
ispoljile su 100% efikasnost već nakon 3 dana, dok se nižom koncentracijom
Dipterexa ni nakon 5 dana pokusa nije postigla veća efikasnost od
97,4%, dakle, praktički jednako kao i u I pokusu s posušenim lišćem nakon
prskanja. U III pokusu više koncentracije Gardone i Dipterexa izazvale su
100% mortalitet nakon 2 dana, a niže koncentracije nakon 3 dana. Dakle, kod
viših temperatura Gardona i Dipterex pokazali su bolje odnosno brže djelovanje.
Dipterex je u nižim koncentracijama samo u III pokusu izazvao 100%
mortalitet i to nakon 3 dana, dok to u I i II pokusu nije bio slučaj. Niža koncentracija
Gardone samo u I pokusu nije izazvala 100% mortalitet, dok je u II
i III pokusu 100% mortalitet nastupio nakon 3 dana. Stoga bi, što se tiče djelovanja
nižih koncentracija, Gardona bila nešto efikasnija od Dipterexa.


Međutim, međusobne razlike u efikasnosti Gardone i Dipterexa kao i Nexagana
nisu velike. U pokusima, u kojima su pri istim prilikama ispitivani Nexagan
i Gardona (II i III), razlike u efikasnosti nije bilo ni u višim ni u nižim
koncentracijama, čak bi se izvjesna prednost mogla dati Gardoni zbog nešto
bržeg djelovanja od Nexagana.


Kod razmatranja efikasnosti Gardone i Dipterexa, moramo se još osvrnuti
i na neke druge kombinacije koje smo u pokusima imali s ova dva preparata.


93