DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 42     <-- 42 -->        PDF

nakon prskanja sušilo oko 45 minuta i što je sasvim sigurno kroz to vrijeme


DDVP, kao veoma hlapiv spoj, većim dijelom nestao. Zato smo još u toku traja


nja ovog pokusa (trećeg dana) postavili dodatni pokus (kombinacija br. 11), u ko


jem smo stavili gusjenice gubara na još mokro lišće hrasta tretirano višom kon


centracijom Nogosa. Rezultat se bitno razlikovao od onih u kombinacijama s po


sušenim lišćem ti. nakon 1 dan, a možda još i prije efikasnost je bila 100%>. Ovo


nas je navelo da čitav II pokus izvedemo tako da gusjenice budu stavljene od


mah nakon prskanja na još sasvim mokro lišće. Kao što smo uvodno istakli,


smatramo da je ovakav postupak bliži onome prigodom suzbijanja u prirodi,


gdje gusjenice dolaze u dodir s mokrim lišćem odmah nakon tretiranja, pa čak


i same budu zahvaćene tekućinom.


U drugom pokusu, gdje su dakle gusjenice gubara stavljene na sasvim mo


kro lišće, više koncentracije Nogosa i Orthodibroma ispoljile su efikasnost od


100°/o za svega 6 sati, a niža je koncentracija Nogosa takovu efikasnost ispoljila


nakon 1 dan (možda i prije, ali u toku noći nismo provodili opažanja). Niža kon


centracija Orthodibroma nakon 6 sati ispoljila je efikasnost od oko 93°/o i ona


se do kraja pokusa praktički više nije mijenjala.


U III pokusu lišće je opet ostavljeno da se nakon prskanja posuši, ali se ono
posušilo za oko polovinu vremena brže nego u I pokusu jer je temperatura u
vrijeme tretiranja tog dana bila blizu dnevnog maksimuma (27,1° C). Viša koncentracija
Nogosa izazvala je, doduše, 100% efikasnost nakon 1 dan (A), ali se
kod niže koncentracije Nogosa, kao i kod obje koncentracije Orthodibroma pokazalo
da je i ovo kraće sušenje lišća prouzrokovalo znatan gubitak veoma hlapivih
spojeva. Niža koncentracija Nogosa nakon 3 dana nije bila efikasnija od
34,2°/o, dok je Orthodibrom u višoj koncentraciji ispoljio efikasnost od 89,5°/o,
a u nižoj ne više od 68,4°/o.


U toku III pokusa proveli smo još jedno dodatno ispitivanje rezidualnog
djelovanja Nogosa i to na slijedeći način. Budući da je pokus s višom koncentracijom
Nogosa bio završen nakon 1 dan, to smo tog drugog dana na isto lišće
stavili novih 40 gusjenica II i III stadija. Rezultati su pokazali da je efikasnost
nakon 1 dan, na lišću prskanom prije 2 dana, bila samo 30,0°/o (Bi) i nakon 2
dana, na lišću prskanom prije 3 dana 55,0% (B-.:). Prema tome rezidualno djelovanje
DDVP naglo se gubi.


U usporedbi s preparatom na bazi standardnog DDT-a, Nogos i Orthodibrom
pokazali su znatno brže djelovanje koje traje svega nekoliko sati. U tom
smislu ovi preparati imali bi znatnu prednost pred ostalim ispitivanim insekticidima
kao i pred standardnim DDT-em, jer bi svojim energičnim, ali veoma
kratkim, skoro trenutnim djelovanjem uništili u šumi sve gusjenice gubara.
Stradali bi vjerojatno i ostali štetni, ali i korisni kukci, koji bi se u tom času
našli u šumi. Rezidualno djelovanje, koje s obzirom na gubara ne bi više bilo
potrebno, a za korisne je kukce nepoželjno, i ne postoji. No to sve dolazi u obzir
samo ako se nađe takav način aplikacije ovih preparata da može doći do izražaja
njihova opisana biološka vrijednost. Smatramo da temperatura i relativna
vlaga zraka nisu direktno utjecale na efikasnost Nogosa i Orthodibroma, ali su
imale indirektan utjecaj na taj način što viša temperatura i niža relativna vlaga
zraka pospješuju isparivanje insekticidnog depozita, što je za djelovanie ovih
insekticida veoma važno. Ovi su, dakle, preparati efikasni samo ako su štetnici
izloženi njihovom djelovanju neposredno nakon primjene.


U slijedeću grupu mogli bismo svrstati one ispitivane insekticide koji su
pokazali približno istu ili sličnu efikasnost kao i standardni DDT, odnosno koji