DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 40     <-- 40 -->        PDF

TAB. 2 — REZULTATI I POKUSA


R. br.
kombinacije
Preparat i koncentracija
1
%
2
efikasnosti nakon
3 4 5 7
dan dana dana dana dana dana
1 Gardona 0,2°/o 60,0 77,0 97,0 100
2
3
4
5
6
7
8
Gardona 0,05°/o
Gardona 0,0125°/o
Dipterex 0,2%
Dipterex 0,05%
Nogos 0,2%
Nogos 0,05%
Pantakan 0,6%
53,2
20,0
73,3
46,6
70,0
22,3
65,5
73,4
22,3
76,6
60,0
70,0
22,3
82,8
83,0
43,4
80,0
73,4
70,0
22,3
100
97,0
63,4
100
93,5
73,4
22,3
97,0
70,0
97,0
76,7
22,3
97,0
70,0
97,0
76,7
22,3
9
10
Gardona 0,05% (IV
Netretirano
St) 17,0
0,0
17,0
0,0
20,0
0,0
43,4
0,0
43,4
0,0
43,4
0.0
11 Nogos 0,2% (mokro) 100


DRUGI POKUS
U ovom su pokusu u svim kombinacijama gusjenice stavljane na mokro
lišće od prskanja, bez sušenja. U svim kombinacijama bilo je po 40 gusjenica
II i III stadija, osim u kombinacijama br. 3 i 8 tj. kod DDT-a, gdje ih je bilo
po 30 i u kombinaciji br. 9 gdje je bilo 20 gusjenica IV stadija. Kod kombinacija
br. 12 i 22 unatoč nepromijenjenog stanja u tim kavezima, izračunata efikasnost
nakon 3 i 4 dana nešto je manja nego ranije radi mortaliteta u kontroli.
Međutim grafičkim interpoliranjem rezultata sigurno bi se postigla krivulja
progresivne efikasnosti.


TAB. 3 — REZULTATI II POKUSA


R. br. Preparat i koncentracija % efikasnosti nakon
kombinacije
6 1 2 3 4 5
sati dan dana dana dana dana


1 Gardona 0,2% 33,3 64,2 94,9 100
2 Gardona 0,05% 21,4 54,8 87,2 100
3 Pantakan 0,15°/o 71,4 82,1 96,4 100
4 Dipterex 0,2°/o 59,0 87,3 97,4 100
5 Dipterex 0,o"5% 69,2 79,5 92,3 94,8 97,4 97,4
6 Nogos 0,2% 100
7 Nogos 0,05% 97,4 100
8 Pantakan 0,6% 82,8 93,1 100
9 Dipterex 0,2% (IV st) 38,1 61,9 80,8 95,2 100


10 Netretirano 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 2.5
11 Orthodibrom 0,155% 100
12 Orthodibrom 0,039% 92,9 92,9 92,9 92,8 92,8 95,2
13´ Diazinon 0,5% 39,0 92,7 100
14 Diazinon 0,125% 15,4 87,2 92,3 100
15 Zolone 0,33% 17,5 85,0 97,5 100
16 Zolone 0,082% 12,5 72,5 85,0 94,9 97,5 100
17 Nexagan 0,25% 51,3 61,5 94.9 100
18 Nexagan 0,062% 2,7 48,7 86,5 94,5 100
19 Metation 0,2% 22,5 87,5 87,5 92,4 94,9 100
20 Metation 0,05% 2,5 48,7 61.5 71,1 73,7 76,3
21 Radotion 0,2% 5.0 20.0 35,0 46,1 51,3 64,1
22 Radotion 0,05% 10,0 22,5 25,0 23,1 23,1 25,6