DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Razumljivo je da širenje biljke-hraniteljice, u ovom slučaju topole, pruža
obilje hrane štetniku koji na toj biljci živi i time stvara veoma povoljne preduvjete
za njegovo razmnožavanje. Međutim, to ne daje i odgovor na pitanje,
zašto se ovaj štetnik do sada nikada nije pojavio u većem broju na domaćim
vrstama topola (kao na pr. topolin gubar — Stilpnotia Salicis L.), iako one ponegdje
također rastu na većim površinama, kao što su to sastojine crne i bijele
topole (Populus nigra L. i P. alba L.), trepetljike (P. tremula L.), drvoredi jablana
(P. nigra var. italica Du Roi) i dr. Kvantiteta hrane, odnosno količina
lisne mase po jedinici površine, ne bi prema tome bila jedini uzrok masovnih
pojava topolina čupavog prelca. Logično je bilo pretpostaviti da u tom određenu
ulogu ima i kvaliteta hrane. Svrha je ovih istraživanja bila upravo ta, da
se ispita utjecaj kvalitete hrane na razvoj topolina čupavog prelca radi boljeg
upoznavanja uzroka masovnih pojava ovog štetnika u nasadima euroameričkih
topola.


RAZVOJNI CIKLUS TOPOLINA ČUPAVOG PRELCA


Podaci u literaturi o broju generacija topolina čupavog prelca veoma su
različiti. Nordströ m (1941) navodi za Švedsku jednogodišnju generaciju,
Grünber g (1913) općenito za sjeverne krajeve također jednu, a za Srednju
Evropu dvije generacije u jednoj godini. Schimitsche k (1955) pretpostavlja
za Austriju tri, a A r r u (1964) je za Italiju utvrdio četiri generacije u
jednoj godini. U Japanu razvije ovaj leptir čak pet generacija godišnje (N oyori,
1929).


Vlastita su istraživanja pokazala da topolin čupavi prelac u našim krajevima
ima djelomično tri, a djelomično četiri generacije u jednoj godini (Mikloš,
1960). Njegov je razvojni ciklus prilično kompliciran, pa je zato potrebno
da se najprije ukratko i pregledno prikaže slijed generacija u jednom godišnjem
razvojnom ciklusu da bi se lakše mogao pratiti čitav tok pokusa koji su
predmet ove radnje. To je učinjeno na uobičajeni način pomoću t. zv. kalendara
razvoja (tab. 1).


Tab.1. QODIŠN]l RAZVOJNI CIKLUS TOPOLINA CUPAVOQ PRELCA


ANNUAL LIFE CYCLE OF PyCAERA ANASTOMOSIS L.


Mjeseci -Months


V VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V


3.lim. gen.


ooo ooo eee OOO


winter gen.


f


+ = +
1. gen. 2 gen. "
1´tgen. 2M gen. OOO OOO oo© OOO +
3. jes.gen. 4-gen.
Afl,


autumn gen. gen.


LEGENDA: ia)t-egg, — gusjenica -larva, ©gusjenica u zimskom zapretku - larva in winter
cocoon, kukuljica -pupa, + leptir -moth, vrijeme brštenja -defoliation period


Iz tabele se vidi da prva generacija traje od konca maja do sredine jula,
a druga od sredine jula do konca augusta. Treća se generacija razvija jednako
do 2. larvalne faze, kada dolazi, sredinom mjeseca septembra, do cijepanja u
razvoju: jedan se dio populacije zapreda u pojedinačne bijele kokone, gdje prezimljava,
dok se drugi dio razvije do imaginalnog stadija (početkom oktobra)