DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 38     <-- 38 -->        PDF

METEOROLOŠKI PODACI


Za vrijeme pokusa vladale su temperature iskazane u tab. 1 i na grafikonu.
U tabeli oznake 0 dan, (dan postavljanja pokusa), 1 dan, 2 dana itd. služe za
usaglašavanje s analognim oznakama u kasnijim tabelama, u kojima na pr. rezultat
kod oznake 3 dan znači rezultat nakon 3 dana.


DNEVME TEMPERATURE U ZAQREBU U TOKU POKUSA 1970. Q0DINE


°C
30


I. pokus II.pokus III. pokus.
25


max.


—srednja


min.


-* i


20 \-~—i prosjekza poljus


15


10


5


25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 9. 10. 11. 12. 13. U. 10. 11. 12. 13.
IV. V. V. VI
Kao što se vidi iz tabele odnosno grafičkog prikaza, temperature su se za
vrijeme pojedinih pokusa veoma razlikovale. Temperature su od jednog do drugog
pokusa bivale prosječno sve više. Uspoređujući prvih 5 dana, temperatura
je u II pokusu bila prosječno za 4.2° C viša nego u I pokusu. Za vrijeme III pokusa
(za 4 dana) temperatura je bila prosječno za 4,7° C viša nego u II pokusu.
Prosječna razlika u temperaturi između I i III pokusa bila je 8,5° C. Najveća
kolebanja temperature bila su za vrijeme I pokusa: tada je drugog dana pokusa
(to je u tabeli 1 dan) zabilježena maksimalna temperatura od 23´° C, a kasnije
je u toku pokusa bivalo sve hladnije, tako da je sedmog dana (u tabeli 6 dan)
zabilježena minimalna temperatura od svega 0,7° C. Zbog toga je temperature
u vrijeme I pokusa teško uspoređivati s onima u II i III pokusu, kada su kolebanja
bila znatno manja. S tog smo razloga iz I pokusa, za usporedbu, uzeli
prosječnu temperaturu samo za prvih 5 dana trajanja pokusa. Kako se iz tab. 2
razabire, to je za ocjenjivanje efikasnosti preparata dovoljno. Rezultati pokusa
u takvim uvjetima pokazali su da od petog do sedmog dana trajanja pokusa
nije bilo promjene u efikasnosti preparata. To nas navodi na zaključak da
ovakvi i slični pokusi ne bi ni trebali trajati duže od 5 punih dana. Smatramo,
nadalje, da su upravo niske temperature u drugom dijelu I pokusa uvjetovale


88