DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 30     <-- 30 -->        PDF

kazuje sumarno za sve generacije u pokusu broj larvalnih faza (a), trajanje stadija
gusjenice (b), mortalitet gusjenica (c), plodnost ženki (d), seksualni indeks


(e) i potencijal razmnožavanja (f) topolina čupavog prelca na raznim topolama.
Na temelju tako shvaćenih rezultata pokusa može se zaključiti da euroamerička
topola smanjuje broj larvalnih faza, skraćuje njihovo trajanje i ukupno
trajanje stadija gusjenice, smanjuje mortalitet gusjenica i povećava
brojnost populacije 4. generacije, a time i potencijal razmnožavanja. Leptirima
se povećava plodnost (kako potencijalna tako i stvarna), što uz jednaki ili nešto
povećani seksualni indeks također doprinosi povećanju potencijala razmnožavanja.
Iz svega ovoga slijedi da je lišće euroameričke topole po svojoj kvaliteti
za topolinog čupavog prelca povoljnija hrana od lišća domaćih vrsta topola:
jablana, trepetljike i bijele topole. Ove tri posljednje vrste različito utječu na


Slika 5. Kemijsko suzbijanje topolina čupavog prelca pomoću ručnog zamagljivača.
Chemical control of Pygaera anastomosis L. by means of hand operated hot
aerosol generator.
(Plantaža »VIJUS« kod Slav. Broda, juni 1960)


(Foto: I. Mikloš)