DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Uzrok ovih kolebanja u pojedinim generacijama i godinama pokusa je nedovoljno
veliki broj uzoraka, a razlika u procentu zapredenih gusjenica uvjetovana
je uglavnom temperaturom, jer hrana ne utječe direktno na zapredanje,
odnosno na dijapauzu. Zato zaključci za tako kratka vremenska razdoblja
ne bi bili dovoljno pouzdani. Međutim, ako se uzmu u obzir sve generacije u
obadvije godine pokusa, onda se time znatno povećava broj repeticija, odnosno
uzoraka u pokusu, što dozvoljava mnogo sigurnije zaključke. Grafikon 3 pri


Qraf.3. REZULTATI UZQO]A TOPOLIKA CUPAVOQ PRELCA
MA RAZNIM TOPOLAMA


RESULTS OF REARINQ PYQAERA ANASTOMOSIS L. ON DIFFERENT POPLARS


Broj dana -Number of days


«Or


ENT ENTA ENTA TA ENTA ENTA EMT EHTA EM
IV faza V faza vTraza VII faza Igen. 2.gen. 3.jes.gen. 3.zii75.gen. 4.gen.


1st


IV instar V instar VI ins tar VII instar gon. 2nägen. 3´dautumn g.S"1 winter g. //´"gen.


a) BROD LARVALNIH FAZA b) TRADAMJE STADIJA QUS)EMICE


11UMBER OF LARVAL IriSTARS DURATION OF LARVAL STAGE


Broi jaia - Number of eggs
100 tOOOi


800


600
400
200


EMTA EHTA ENTA


c) MORTALITET d) PLODNOST e) SEKSUALNI f)POTENCI]AL
QUSIEflICA LEPTIRA INDEkS RAZMNAŽANJA


MORTALItyOF FECuriDITY OF THE MOTHS SEX RATIO REPRODUCTIVE
THE LARVAE POTEÜTIAL


LEQENDA:


E Populus euroamericana cv. regenerata | | Potencijalna plodnost (izležena + neizležena jaja)
N Populus nigra v. italica H Potential fecundity {laid + unlaid eggs)
T Populus Tremula | | Stvarna plodnost (izležena jaja)
A Populus alba § Heal fecundity (laid eggs)
79