DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Razlike aritmetičkih sredina za fertilitet signifikantne su u jednom od tri
slučaja, a za fekunditet u svim slučajevima.


Uspoređujući podatke u tabelama 8 i 9 može se primijetiti, da je najveća
plodnost na svim vrstama hrane bila u 3. zimskoj i 4. generaciji, t. j . u leptira
koji su se pojavili na početku vegetacijskog perioda, a zatim se u idućim generacijama
postepeno smanjivala i dostigla minimum u 3. jesenskoj generaciji,


t. j . u leptira koji su se pojavili na koncu vegetacijskog perioda. Ove razlike u
plodnosti mogu se objasniti razlikama u fiziološko-hranidbenoj vrijednosti lišća
kojim su se hranile gusjenice pojedinih generacija. Leptiri 3. zimske i 4. generacije
potječu od gusjenica koje se najvećim dijelom (od 3. larvalne faze do zakukuljenja)
hrane mladim proljetnim lišćem koje sadrži najviše potrebnih tvari
za produkciju jaja. Osim toga većoj plodnosti tih leptira vjerojatno pridonosi
i smanjeni utjecaj incesta, jer se u prirodi (a tako je bilo i u pokusima) međusobno
pare i leptiri dviju različitih generacija (t. j . 3. zimske i četvrte). Kasnije,
zbog procesa odrvenjavanja u lišću, njegova hranidbena vrijednost postepeno
pada, pa se i broj produciranih jaja adekvatno smanjuje.
Rezultati pokusa pokazuju, dakle, ne samo utjecaj ishrane lišćem raznih
vrsta topola, nego i utjecaj ishrane istom vrstom različite starosti lišća na plodnost
leptira topolina čupavog prelca. Grafikon 2 pokazuje da ova dva faktora
djeluju na sličan način, t. j . da nepovoljna hrana, bilo da se radi o određenim
vrstama topola ili o određenom sastavu lišća iste vrste topole, smanjuje plodnost
leptira. Ova se sličnost naročito dobro vidi iz grafikona koji prikazuju
plodnost na pojedinim vrstama hrane u prosjeku od svih generacija i plodnost
pojedinih generacija u prosjeku od svih vrsta hrane (grafikon 2).


Seksualni indeks


Da bi podaci o omjeru spolova topolina čupavog prelca na raznim vrstama
topola bili što pouzdaniji, sekualni je indeks određivan na temelju ukupnog
broja izašlih leptira pojedinačnog i skupnog uzgoja za sve generacije zajedno.


f
U tu je svrhu upotrebljena Zwölferova formula s. i. = , u kojoj


m + f
f znači broj ženki, a m broj mužjaka. Zbog većeg mortaliteta bilo je znatno
manje leptira na trepetljici i bijeloj topoli nego na euroameričkoj topoli i jablanu,
a 1959. godine iz istog razloga uzgoj na bijeloj topoli nije više bio moguć.
Zato su i podaci za ove dvije topole manje pouzdani od onih za euroameričku
topolu i jablan.


Tabela 10 prikazuje seksualni indeks topolina čupavog prelca na raznim
topolama. Iz tabele se vidi da seksualni indeks u prosjeku ni na jednoj vrsti
hrane nije znatnije odstupao od normalne vrijednosti (0,50), ali da je ipak bio
nešto povoljniji na euroameričkoj nego na drugim topolama.


Potencijal razmnožavanja


Teoretski potencijal razmnožavanja izračunat je po Zwölferovo j formuli
E = ixe, gdje je i seksualni indeks, a e prosječni broj izleženih jaja po
jednoj ženki. Ovdje je taj broj izračunat iz prosječnog fertiliteta ženki svih