DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1971 str. 19     <-- 19 -->        PDF

u povoljnije temperaturne prilike i tako u manjem broju prelaze u dijapauzu.
Neposredna je posljedica toga veći broj i pojačana aktivnost starijih (L3 — L5)
gusjenica 3. generacije u istoj kalendarskoj godini, a zatim i povećana brojnost
populacije 4. generacije.


Sa ekonomskog stanovišta ovo ima znatnu važnost. Gusjenice 3. generacije
ne uzrokuju, doduše, veći gubitak u prirastu, jer brste uglavnom u mjesecu
septembru, t. j . pred kraj vegetacijskog perioda, ali njihovo brštenje može
znatno oslabiti napadnute biljke, naročito ako su već bile obrštene jedan ili
više puta u istoj godini. Biljka naime reagira na gubitak lišća tako, da stvara
mnogobrojne nove izbojke, trošeći pri tome rezervne tvari i tako se iscrpljuje.
S druge strane, mladi izbojci nisu više u stanju da odrvene prije zime pa stradaju
od hladnoće. Kod toga dolazi i do gubitka u kvaliteti drva, jer na tim mjestima
kasnije nastaje veći broj uraslih kvrga na deblu.


Mortalitet gusjenica i kukuljica


Neposredna i najlakše uočljiva posljedica povoljne ili nepovoljne ishrane
insekata je mortalitet. Što je hrana povoljnija, to je mortalitet manji i obrnuto.
Ova je zakonitost teoretski toliko jasna, da ju je gotovo suvišno spominjati.
Međutim, u prirodi je katkada veoma teško odrediti, pa čak i ocijeniti, mortatitet
uzrokovan isključivo kvalitetom hrane zbog velikog broja i kompleksnog
djelovanja raznih biotičkih i abiotičkih faktora koji utječu na mortalitet. Sa
sigurnošću se to može utvrditi samo eksperimentima.


Za gubara je na pr. utvrđeno da je najmanji mortalitet njegovih gusjenica
na hrastu lužnjaku, a najveći na lipi (Schmidt, 1956). Kovačević (1954)
je utvrdio najmanji mortalitet gusjenica dudovca na dudu i jabuci, a najveći
na orahu i hrastu. Navedeni rezultati pokazuju da je i za polifagne insekte, bez
obzira na broj vrsta biljaka kojima se hrane, obično najpovoljnija samo jedna
biljka-hraniteljica.


U laboratorijskom uzgoju topolina čupavog prelca, kojim je ispitivan utjecaj
hrane na mortalitet gusjenica i kukuljica, bilo je isključeno djelovanje parazita
i predatora, a to se može reći i za patogene mikroorganizme, iako je teoretski
postojala izvjesna mogućnost infekcije izvana. S druge strane, abiotički
su faktori u uvjetima laboratorijskog uzgoja djelovali podjednako na sve individue
u pokusu. Iz toga slijedi da su razlike u mortalitetu bile posljedica različite
ishrane gusjenica. Kod toga kvantiteta hrane nije mogla utjecati na ugibanje,
jer su sve gusjenice imale stalno na raspolaganju sasvim dovoljnu količinu
lišća. Ostaje, dakle, jedino kvaliteta hrane kao faktor koji je uzrokovao
razlike u mortalitetu gusjenica i kukuljica topolina čupavog prelca.


Mortalitet gusjenica. Do ugibanja zbog nepovoljne ishrane obično dolazi
brzo nakon konzumiranja hrane, pa zato u najvećem broju ugibaju oni razvojni
stadiji koji se hrane, a to su najčešće larve. Rjeđe nastupa smrt u stadiju
kukuljice ili imaga, ali se može dogoditi da se nepovoljan utjecaj hrane na fiziološku
kondiciju protegne i na slijedeću generaciju.


Tabela 7 prikazuje mortalitet gusjenica topolina čupavog prelca na raznoj
hrani za pojedine generacije i godine uzgoja te ukupni prosječni mortalitet. Iz
tabele je vidljivo da je najmanji mortalitet gusjenica bio na euroameričkoj topoli
(35%). Na jablanu je uginulo 41%, na trepetljici 58%, a na bijeloj topoli
85% gusjenica (prosjek za 1958. i 1959. godinu).