DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 51     <-- 51 -->        PDF

^cuMaene »iie&ti


ZAPISNIK


sa 13. sjednice U.O.-a Saveza ITŠIDH-e
održane dne 20. I 1971. god.


Prisutni članovi U. O.: Ing. A. Mudrovčić
Ing. J. Crvenković, Prof dr Z. Potočić,
Ing. D. Kirasić, Dr B. Prpić, Mr N. Komlenović,
Ing. Ž. Petković i Mr A. Krstinić.


Prisutni članovi N. O.: Ing. S. Vanjković.
Od U. O. Saveza društava šumarsko
tehničkog stručnog osoblja Hrvatske prisutan
Ivan Devčić.


Dnevni red:


1.
Saopćenja
2.
Pitanje stanarina u zgradi Saveza
ITŠIDH-e
3. Razno
Ad 1)
— U vezi dopisa Republičkog savjeta
za naučni rad SRH zaključeno je, da
se putem Saveza istakne kandidatura Ing
J. Šafara za životno djelo te prof. dr. D.
Klepca za jednu od godišnjih nagrada.
Ad 2)


— U sklopu razmatranja problematike
uz davanje na korišćenje prostorije
ovog Saveza, razmatran je još jednom i
status Saveza društava šumarsko tehničkog
stručnog osoblja Hrvatske. I. Devčić
je izvijestio prisutne da će Savez društava
šumarsko-tehničkog stručnog osoblja
Hrvatske održati sastanak U. O. na
kojem će razmotriti pitanje budućeg ra
da Saveza društava šum. tehničkog stručnog
osoblja Hrvatske, budući je aktivnost
članstva na terenu svedena na
minimum. Prisutni članovi U. O. Saveza
ITŠIDH-e su izjavili da je njihov
Savez spreman preuzeti administraciju
Saveza društava šum. tehničkog stručnog
osoblja Hrvatske s time, da bi se radi
boljeg korišćenja postojećeg prostora, prostorija,
koju je do sada koristio Savez
društava šum. tehničkog stručnog osoblja
Hrvatske, dala u najam. U. O., odnosno
članovima Saveza društava šumarsko tehničkog
stručnog osoblja Hrvatske bi i
dalje stajale na raspolganju prostorije
Saveza za vrijeme održavanja sjednica


U. O.
— Ugovore sa korisnicima prostorija
Saveza (izuzev Saveza društava šum.
tehničkog stručnog osoblja Hrvatske) treba
produžiti na godinu dana uz iste uvjete
kao što su se sklapali i do sada s time,
da se stavi klauzula u ugovore da stanodavac
pridržava pravo mjenjanja visine
zakupnine u toku godine, ukoliko dođe
do osjetnijeg povećanja cijena.
— Prostoriju koju je do sada koristilo
Uredništvo »Šumarskog lista« dati
će se na korišćenje šumskom gospodarstvu
Zagreb. Ugovor treba sklopiti na godinu
dana uz cijenu od 20,00 N. din./m2.
Ostali uvjeti su isti kao i kod drugih korisnika.
Ad 3)


— Na plenumu DIT-Hrvatske -prevladalo
je mišljenje, da teze SIT-Jugoslavije
ne mogu biti baza za buduću organizaciju
SIT, pa je plenum bio mišljenja
da je predstojeću skupštinu SIT-Jugoslavije
potrebno odgoditi. Savez je mišljenja
da DIT Hrvatske mora u buduće biti
asocijacija društva IT sa područja SR
Hrvatske, a ne društvo IT. Na spomenutom
plenumu DIT-Hrvatske u komisiju
za donošenje teza predložen je Prof. dr.
Z.
Potočić.
— Prihvaćen je prijedlog Ing. S. Vanjkovića
da se manuskript Ing. J. Hermana
»Dendrologija« još jednom recenzira.
Tajnik Predsjednik
Mr A .Krstinić v.r. Ing. A. Mudrovčić v.r.