DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 5     <-- 5 -->        PDF

NALAZIŠTA


Pronalaženje staništa topola na užem i širem priobalnom području Jadrana
obavljao je autor na području Istre i Hrvatskog primorja i anketiranjem u šumskim
gospodarstvima Buzet, Senj, Zadar, Split, Šibenik, Makarska, Hvar i Dubrovnik,
kojima i na ovom mjestu zahvaljujemo na suradnji.


Utvrđeno je da na tom području ima razmjerno vrlo velik broj odraslijih
topolovih stabala i to oko sto hiljada, debljine od 10 do 100, pa čak i do 150 cm
pr. pr. Već taj podatak jedan je od važnih pokazatelja da se te listače mogu
uspješno proširivati na jadranskom području. Nalaze se na položajima s vrlo
različitim kompleksom ekoloških faktora, dapače i na staništima za koje se ne
bi moglo ni pretpostaviti da se na njima mogu održati mezofiti, nego samo termokserofiti.


istra. Topole se nalaze uglavnom u submediteranskoj zoni, tj. u području
listopadnih listača i to pojedinačno, u grupama, drvoredima i malim sastojinama,
društvenog i privatnog vlasništva. Najviše ih ima u središnjem dijelu, u
području tzv. sive Istre, ,gdje gornje slojeve geosfere čine lapori, pješčenjaci i
gline. Mnogo manje su rasprostranjene u tzv. crvenoj Istri, tj. u širokom priobalnom
pojasu na crvenicama. U zoni tzv. bijele Istre, tj. na višim položajima
Učke i Ćićarije, gdje dominira tipičan krš, gotovo i nema te listače.


Veće skupine topola nalaze se na aluvijalnom tlu doline rječice Mirne uz
poznati rezervat šume hrasta lužnjaka i poljskog jasena. U dolini Čepić i drugdje
ima vrijednih drvoreda. Crne i sive topole rastu i uz more i nedaleko morske
obale, npr. u Lovranu, Mošćeničkoj draži, Medveji, Rovinju, Poreču i Umagu.
Pojedine grupe tih listača služe ne samo kao nadopuna zelenog pojasa, nego i
na plažama zbog sjene i hladovine. One na obali podnose zaslanjena tla i posolicu.
Debljine njihovih stabala iznose i do 50 cm pr. pr. Sive topole dobro se
podmlađuju iz korijenovih žila, pa tako na obali u Umagu to drveće debljine
oko 30—40 cm stvorilo je mali rasadnik korijenovih izbojaka na prostoru promjera
do 8 (10) m oko matičnih stabala.


Hrvatsko primorje. Razne vrste i svojte roda Populus ovdje rastu ne samo
na dubokim nanosima kao u Vinodolskoj kotlini i Martinščici, nego i na kamenitim
prosječno plitkim tlima, od obale do oko 700 m n. v. Ima ih na položajima
koji su veoma izloženi suhoj buri, vrućini, studeni, suhoći i jakoj insolaciji.
Prosuđujući po navodima naše i inozemne stručne literature o prirodnom i
umjetnom arealu topola, gotovo se čine nevjerojatnim naši podaci po kojima je
rod Populus rasprostranjen u primorju u veoma velikoj ekološkoj valenci (klimatskoj
i pedosferskoj). Na tom području ima crnih i sivih topola i eurameričkih,
ponegdje jasika (trepetljika). Njihova stabla postigla su debljine 40—60 cm,
na nekim položajima i 100—150 cm pr. pr.


U okolici Rijeke najznačajnija su nalazišta u užem i širem području Grobničkog
polja, na 200—250 m n. v. Na primjer, uz autoput Rijeka—Zagreb (bivša
Lujzinska cesta), na suhim pjeslkuljama i skeletoidnim tlima i pod utjecajem
prodora jake bure velik je broj topolovih stabala, ali su zbog razmjerno velike
starosti izobličene i natrule. Na obali Bakra rasle su crne topole debljine do 60
cm pr. pr. i razmjerno guste krošnje, ali su zbog njihove velike starosti i natrulosti
posječene i posađene su nove.


U Crikvenici i njenoj okolici raste velik broj topola, uglavnom crne, od 1
do 300 m n. v., na raznim tlima i položajima. Značajna je oveća skupina na cri