DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 47     <-- 47 -->        PDF

cJtcana &tcucna Litaeatuca i ča&api&i


S, V. Andreev, B. K. Martens, V. A.
Močalova: Biofizički metodi v zaščite
rastenij ot vreditelej i boljeznej — rus.
(Biofizičke metode u zaštiti bilja od bolesti
i štetnika), str. 151, 44 slike i graf.,
izd. »Kolos«, Lenjingrad, 1969.


Knjiga se sastoji iz šest poglavlja:


I.
Radioaktivni indikatori i njihova
primjena
II.
Spektralna analiza
III.
Dobivanje bioloških informacija o
stanju biljke i štetnika
IV.
Borba sa štetnicima i bolestima na
osnovi biofizike
V. Klima
uređaji i njihova praktična
primjena
VI.
Literatura
Uvođenjem u zaštitu bilja novih metoda
spektralne i radioizotopne detekcije te
analize, moguće je brzo i točno odrediti
kvalitetu tretiranja biljaka pesticidima,
istražiti puteve i načine usvajanja mineralnih
i ostalih hranjiva iz tla, izučiti imunitet
biljaka prema bolestima, dijagnozu
oboljenja, ekologiju i prognozu pojave
štetnika i bolesti.


U poglavlju o primjeni radioaktivnih
izotopa opisana je mogućnost i način pri
mjene radioaktivnih izotopa kao što su:
H3, C14, P32, S35 i drugi »u toksikološkim istraživanjima,
određivanju kvalitete tretiranja
biljaka pesticidima, izučavanje
biologije insekata i glodavaca, te mikroorganizama
metodom obilježavanja.


Spektralna analiza u području vidljivog
i ultraljubičastog spektra može se primjeniti
u zaštiti bilja za izučavanje međusobnih
odnosa biljka-patogen (gljive, bakterije,
virusi), što je važno za razradu diagnostičkih
metoda pojave štetnika i bolesti,
istraživanja imuniteta biljke prema
patogenu kao i kemoterapije oboljelih biljaka.


Spektralna analiza u području infracrvenog
svijetla našla je svoju primjenu u
imunološkim istraživanjima, sistematici i
određivanju malih količina pesticida. Tako
su na primjer bili određeni infracrveni
spektri gljiva, bakterija i virusa na temelju
kojih je izvršena njihova sistematika
i determinacija.


Posebno značenje ima metoda kod analize
pesticida. Primjena običnih kemijskih
metoda analize ostataka pesticida vrlo je
složen proces. Spektralna metoda omogućuje
bržu provedbu analiza, a naročita
prednost leži u činjenici da se na ovaj način
vrlo lako određuju smjese više vrsta
pesticida.


Lumiscentna spektralna analiza omogućuje
brzu selekciju novih sorti bilja, metodu
rane diagnoze početka oboljenja, bez
vanjskih simptoma.


Spektralna metoda u području radiovalova
i radiospektroiskopije omogućuje
proučavanje svojstava molekule, jezgre i
složenih visokomolekularnih spojeva.


Za objašnjenje fizioloških procesa u organima
biljke ili štetnika na koje utječu
faktori vanjske sredine (svijetlo, temperatura,
vlaga), biološki aktivne tvari,hra
njive materije, mikroelementi, pesticidi
itd, a i patogen koji izaziva oštećenje
organizma, potrebno je utvrditi njegovo
fiziološko stanje. Na osnovu električnih
svojstva organizma — provodljivost za
struju, dielektričnog prodora u tkivu, razlike
u potencijalu u raznim dijelovima
organizma, moguće je donijeti zaključke


o
fiziološkom stanju organizma.
U borbi protiv štetnika i bolesti mogu
se dobro primijeniti dostignuća biofizike
Izvori umjetnog svijetla mogu se koristiti
za lov insekata, čime je omogućeno
utvrđivanje brojnosti vrsta i suzbijanje
nekih štetnika.