DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Poznato je da su ti radovi osnovni preduvjet
za rješavanje ostalih problema ko
ji su prisutni u Posavini.


Vjerojatno su organizatori Savjetovanja
o Posavini, Poljoprivredni fakultet
Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s vodoprivrednim
i poljoprivrednim proizvodnim
poduzećima SR Hrvatske, imali na
umu važnost problema Posavine i hitnost
njegovog rješavanja kada su organizirali
Savjetovanje o Posavini na Poljoprivrednom
fakultetu u Zagrebu od 27 do 29
siječnja 1971. godine.


Savjetovanje je održano pod pokroviteljstvom
dr ing. Josipa Zmaića, repu
bličkog sekretara za vodoprivredu SRP!
uz prisustvo velikog broja agronoma, šumara
i stručnjaka za hiidrotehniku i melioraciju.


Kao rezultat zajedničkog rada navedenih
stručnjaka štampan je Zbornik radova
»Savjetovanje o Posavini« u izdanju
Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu, U
njoj se nalaze radovi 81 autora izneseni
na Savjetovanju u obliku 51 referata i
koreferata. Referati i koreferati sadrže
rezime na engleskom jeziku, kao i 337
priloga. Knjiga je iz praktičnih razloga
podijeljena po temama u četiri dijela, a
tako se odvijao i radni program Savje
tovanja.


I tema:


HIDROTEHNICKA PROBLEMATIKA
SAVSKE DOLINE


Na 77 stranica 13 autora je objavilo
7 referata i koreferata uz 60 priloga.
Autori su iscrpno obradili vodoprivrednu
problematiku savske udoline. Pregledno
su prikazani fizičko-zemljopisni i
hidrološki faktori sliva Save. Iznijeto je
sadašnje stanje obrane od poplave s prikazom
njegovog rješenja, definirano je
stanje zagađenosti Save, a i analizirano
je stanje hidrotehničkih melioracija u
okviru problematike odvodnje i navodnjavanja.
Izneseni su osnovni podaci


perspektivnog razvoja hidroenergetike i
plovidbe na području hrvatske Posavine.


Povijesti hidrotehničkih i melioracionih
radova u dolini rijeke Save posvećena je
posebna pažnja. Iscrpno je izneseno što
je do sada učinjeno u 200 godišnjem periodu
na rješavanju melioracija i regulacija
u dolini rijeke Save.


Posebno su istaknuti rezultati o stupnju
zagađenosti vodotoka Save odpadnim
industrijskim i gradskim vodama, s konstatacijom
da su vode na pojedinim sektorima
toliko zagađene da nisu više uporabljive
za bilo ikakovtu privrednu svrhu.
Osim toga obrađene su mjere određivanja
hrapavosti, padova i bilanca sveukupnog
nanosa rijeke Save, te elementi
sigurnosti nasipa za obranu od poplava.


Pažnja je posvećena i ribničarstvu, kao
grani koja se sve više u ekonomskom
pogledu probija prema vrhu jugoslavenske
poljoprivrede.


II tema
ODVODNJA I TRANSFORMACIJA TLA
NA MELIORACIONOM PODRUČJU
RIJEKE SAVE I NJENIH GLAVNIH
PRITOKA
Na 158 stranica 39 autora je obradilo
29 referata i koreferata uz prilog od 130
slika, tabela i dijagrama.
U ovoj, po autorima, referatima i koreferatima
najzastupljenijoj temi, iscrpno je
obrađen problem regulacione odvodnje,
kao faktor unapređenja poljoprivredne
proizvodnje na melioiracionom području
Save i njenih glavnih pritoka u SRH.
Prikazana je veza između odvodnje,
svojstva tla i poljoprivredne proizvodnje,
kao i sadašnje stanje odvodnje i
strukture iskorišćavanja površina u dolini
Save u SRH.
Izboru vrste i kategorije snage traktora,
kao i racionalnom sastavljanju agregata
za oranje na teškim tlima Posavine,
posvećena je posebna pažnja.
Pedološke karakteristike tala Posavine,
kao i utjecaj odvodnje na faunu, mikrobiološku
aktivnost i pedomikrofloru u


41