DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— da rukovođenje, kao jedna od istaknutih
funkcija organizacije rada i odgo
vornosti, nije na razini svih stremljenja
i svih kretanja;
— da samoupravljanje kao društveni
odnos, premda se intenzivno razvija s jačanjem
materijalne baze, još uvijek treba
usavršavati, poduzimati i naročito iznalaziti
postupke da se izgradi što bolje.
Na prekretnici između starog i novog
shvaćanja ekonomske i biološke funkcije
šume, autori ovog djela na prvom mjestu
orijentiraju svoju akciju na brzo eliminiranje
opaženih slabosti. Tek iza toga
udaraju nove puteve u poslovanju, a te


VIŠEJEZIČNI RJEČNIK STRUČNIH
IZRAZA U ANATOMIJI DRVA


Ovaj rječnik razradio je dr Zvonimir
Spoljarić, sveučilišni profesor i predstojnik
Katedre za anatomiju i zaštitu drva
Šumarskog fakulteta u Zagrebu, sa suradnicima
dr Petrić inž. Božidarom i mr.
šćukanec inž. Velimirom, sveučilišnim
asistentima.


Rječnik sadrži:tumačenje anatomskih pojmova na
našem jeziku;

višejezični rječnik na engleskom,
francuskom, njemačkom, portugalskom,
španjolskom i talijanskom jeziku
sa hrvatskosrpskom terminologijom
kao osnovom;

indekse stručnih termina na šest
jezika;
Zbornik radova
»SAVJETOVANJE O POSAVINI


Već puna dva stoljeća se piše, raspravlja,
planira i projektira kako bi se riješio
kompleksni problem Posavine, a to
znači, zapravo, riješiti hidro i agrotehničke
melioracije, poljoprivrednu i šumar


žište čini borba za visoki dohodak radne
organizacije i veći prosječni dohodak po
zaposlenom. Na taj način ovo djelo postaje
ne samo svjedočanstvo današnjeg
vremena, nego i dokumenat dinamike
naučne misli. Upravo ta dinamika kojom
je protkana čitava knjiga, daje objektivnom
stručnjaku snagu da ne podliježe
strahovanjima dobronamjernih glasova
izvan struke. Solidnost u tehnici obrađene
građe pojedinih tema i jasnoća postavljenih
problema, daju jamstvo da


su autori svjesni težine zadataka i da
će ustrajati na putu njihovog potpunog
ostvarenja.


S.
F.

tabele i crteže kao dodatno tumačenje
anatomskih pojmova.
Hrvatskosrpska terminologija u anatomiji
drva, tumačenje pojmova i izrazi
na šest stranih jezika usklađeni su sa
terminologijom koju je prihvatio Komitet
za nomenklaturu Međunarodnog udruženja
anatoma drva.


Rječnik je od interesa za drvnu industriju,
šumarstvo, botaniku, opću i stručnu
nastavu, te obuhvaća 86 stranica
teksta i 6 tabela crteža, formata 17x24
cm.


Publikacija je štampana u nakladi Poslovnog
udruženja Šumsko-privrednih organizacija
u Zagrebu, trg I. Mažuranića
6 te se može naručiti izravno kod nakladnika
uz cijenu od din. 10.— po primjerku.


Z.
š.
sku proizvodnju i ekonomske probleme
melioracija i proizvodnje. Nažalost, iako
se na tom problemu dugo radi, malo je
učinjeno, a naročito na provođenju hidrotehničkih
i melioracionih radova. To
se posebno odnosi na područje gornje
Posavine od Zagreba do Stare Gradiške.