DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 4     <-- 4 -->        PDF

rasta mogu se uspješno upotrijebiti i u poljoprivredi kod osnivanja vjetrobranih
pojasa uz pojedina polja i rječne doline.


Vođeni tim mislima započeli smo istraživanja u primorju. Prvi orijentacijski
pokusi osnovani su g. 1962. U našem radu mnogo nam je pomogao g. 1965.
Zavod za topole u Novom Sadu (Herpka). Po metodici tog Zavoda i s velikim
brojem poslanih inozemnih klonova osnovani su pokusi u Vinodolu, sa svrhom
da se ispita rast, prirast i prilagodljivost raznih vrsta i svojta. Klonovi su zatim
trebali biti preneseni na razna staništa da se istraži njihov odnos prema od-


Slika 1. Crne topole kod zaselka Klaričevac, 600 m iznad Senja, u 80% skeletnom,
karbonatnom plitkom tlu; na udaru poznate senjske bure, pod štetnim utjecajima
velike suhoće, insolacije, vrućine i studeni. Iz proventivnih i adventivnih pupova
razvilo se mnoštvo sitnih grančica, pa je krošnja vrlo gusta. Vrlo značajna pojava
održavanja i razvitka kontinentalne mezofilne vrste drveća na vrlo ljutom primorskom
kršu u području termokserofitne vegetacije.


nosnom kompleksu ekoloških faktora i izvrši još uža selekcija, obzirom na prilagodljivost,
prirast i oblikovanje stabla, širinu, gustoću, boju i ljepotu krošnje.
Ali zbog nedostatka novčanih sredstava, taj sistemski usmjeren rad nije se mogao
razviti. Istodobno i nastavno organizirana su i izvršena orijentacijska ispitivanja
o nalazištima topola, prvenstveno starijih.


Iz opsežnog elaborata, koji je izrađen u Institutu za šumarska istraživanja
u Zagrebu godine 1966, a koji nije štampan, dajemo vrlo kratak sažetak o nalazištima
i staništima topola te o mogućnostima njihove upotrebe u primorju.