DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 34     <-- 34 -->        PDF

tualnim opširnijim budućim istraživanjima. Slične rezultate pokazuje i visinski
prirast koji iznosi:
tretirane kontrolne
plohekod biljaka koje su sađene odmah 4,8 cm ± 0,8 2,6 cm ± 0,6

kod biljaka koje su bile izložene 4—5 sati 2,5 cm ± 0,9 2,5 cm ± 0,6

kod biljaka koje su bile izložene 24 sata 5,2 cm ± 0,6 2,5 cm ± 0,8
Slab uspjeh na plohama s biljkama koje su tretirane i ostavljene 4—5
sati na suncu može se objasniti time što su te plohe bile djelomice oštećene
pašom.


Promatranjem korijenja nakon vađenja iz trapa neposredno prije sadnje,
kao i nakon 1—4 dana stajanja u trapu, sve tretirano korijenje zadržava
zelatinoznu prevlaku »Agricola«. Korijenje tretirano slabijom koncentracijom
u svežnjevima, u suhom stanju ne pokazuje razlike prema netretiranom
korijenju, ali ako se isto ovlaži, zapaža se želatinozna prevlaka. Korijenje
tretirano jačom koncentracijom, ostalo je stalno vlažno.


ZAKLJUČAK


Nakon pokusa na 28 tretiranih i isto toliko kontrolnih ploha te uz upotrebu
5.140 sadnica mogu se donijeti slijedeći zaključci:


1.
Sredstvo »Agricol« vrlo uspješno zaštićuje korijenje prilikom transporta
i produžuje vrijeme u kojem biljka može biti izložena suncu i vjetru.
2.
Postotak broja osušenih biljaka gotovo je dvostruko veći na plohama
pošumljivanim biljkama koje nisu tretirane »Agricolom«.
3.
Prosječni visinski prirast tretiranih biljaka u vremenu od 4 mjeseca veći
je za 2 cm od netretiranih.
4.
Zaštitu biljaka osigurava već koncentracija »Agricola« od 0,78%.
5.
Biljke izložene 24 sata suncu i vjetru još su se uvijek vrlo uspješno
primale i bile vitalne.
6.
Korijenje biljaka tretiranih s 1,5% otopinom »Agricola« bilo je vlažno
i nakon 4 dana.
7.
Već dosadašnja istraživanja pokazala su uspješnost »Agricola«, ali bi trebalo
pokuse nastaviti, posebno u nepovoljnijim uvjetima kao što su oni
u području mediterana i submediterana.
LITERATURA


R.
Dimpflmeier : Frischer Pflanzenmaterial, ein wesentlicher Beitrag zuir
Wirtschaftlichkeit des Forstbetriebes, Forstpflanzen-Forestsamen, 1969.
— Agricol, ein neues Mittel, um Forstpflanzen bei der Lagerung und beim Transport
frisch zu halten, Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1969.
H.
Mayer : Agricol — ein neuratiges Wurzelschutzmittel für den Pflanzentransport,
Holz-Kurier, 1969.