DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 30     <-- 30 -->        PDF

METODA RADA


Za pokus je upotrebljeno 5.140 sadnica. Od toga je bilo 3.500 sadnica
oorovca starosti (5+0), 1.500 sadnica smreke (5 + 0) i 140 sadnica bijelog
bora (3 + 0). Polovina od te količine sadnica tretirana je »Agricolom«. Druga
polovina nije tretirana i služila je kao kontrola.


Tretiranje je obavljeno u dvije otopine preparata s koncentracijama
1,50 i 0,78%.
Korijenje sadnica umakalo se u otopine u svežnjevima i pojedinačno.


Nakon tretiranja u rasadniku biljke su slijedeći dan transportirane na
mjesto posumljavanja i tamo utrapljene. Do transportiranja, sadnice su
trapljene u rasadniku na tri slijedeća načina:


— odmah nakon umakanja korijena u otopinu,


— nakon 4—5 sati izlaganja suncu poslije umakanja korijena,
— nakon 24 sata izlaganja suncu i vjetru poslije umakanja korijena.
Slika 1. Veličina i kvalitet sadnice borovca, korišeene kod pokusa