DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1971 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TSHNlCARA ŠUMARSTVADRVNE INDUSTRIJE HRVATSKI


GODIŠTE 95 SIJEČANJ — VELJAČA GODINA 1971.


UDK. 634.0.176.1 Populus spp. :634.0.238


TOPOLE U PRIMORJU — NALAZIŠTA, EKOLOŠKE I EKONOMSKE ZNAČAJKE


J. Šafar
Topole su vrsta drveća kontinentalnog područja. Zato je pitanje koje smo
si u prvim godinama prošlog desetljeća postavljali o unošenju tih vrsta drveća
u primorju, počesto začudilo ne samo šumarske stručnjake, nego i nestručnjake.
Činjenica da domaće i udomaćene listače i četinjače u obalnoj zoni primorja,
u mlađoj dobi prosječno veoma polagano rastu, nametnula je pomisao da se
vrste i svojte roda Populus pokušaju introducirati u jadransko područje.


Takvo postavljanje pitanja u vezi je, prvenstveno, sa sve bržim razvitkom
turističke privrede na goletima priobalnog pojasa primorja. Da bi se ljetovališni
turizam mogao ovdje još uspješnije razvijati, potrebno je, da se barem u okolici
naselja, bržim postupkom stvori sjena onih vrsta drveća koje razvijaju široke
krošnje i koje u prvih 5—10 godina brzo rastu, brže nego četinjače kojima
se dosad najviše pošumljivalo (crni, alepski, primorski i brucijski bor). O ulozi,
važnosti i vrijednosti takvih sastojina bila je riječ u prethodnim publikacijama*).


Sa gledišta oblikovanja pejzaža topole estetski nisu dopadljive. Njihov habitus
mnogo odudara od habitusa autohtonih vrsta drveća. Općenito i kao kontrast
sivoj goleti krša ljepše su tamnozelene krošnje četinjača. Ali kad je potrebno
da se brzo izgrade sklopovi krošanja, topole same ili još bolje u konsocijaciji
s borovima mogu na odgovarajućim staništima dobro služiti određenom
gospodarskom cilju. (Da li bi posve umjestan bio prigovor što su topolama gusto
zasjenjene, na primjer, plaže u Crikvenici i obala u Jurjevu?!). Po našim
orijentacijskim proračunima, turistička šuma u kojoj su smješteni šatori i automobili
(camping-šuma) može po jedinici površine, u taksama za smještaj, dati
svake godne najmanje toliki čisti prihod koliki se dobiva sječom 12-godišnje
topolove intenzivne kulture na kontinentalnom području. Te vrste drveća brzog


*) Šafa r J.: Problemi izbora vrsta drveća u vezi s bržim razvitkom jadranskog
turizma, Bilten šum.^privr. organizacija, Zagreb 1963. — Ist i : Nalazišta i razmnažanje
topole na mediteranskom području, Šumarski list 1964. — TkalčićB. ,
Š a f a r J., Mar uš i ć R.: O ekonomičnosti turističkih šuma na jadranskom području,
Šumarski list 1965. — Golubović U. i Meštrović Š.: Turistička
renta kao funkcija šumskih sastojina uz Jadransku obalu i magistralu, Šumarski list
1966. — Šafa r J.: Aktualnost i problemi pošumljivanja primorskog krša, Šumarski
list 1968. — Šafa r J.: Brucijski bor, areal i staništa, ekološke i ekonomske značajke,
Šumarski list 1970.